Jakob Dahl Mikkelsen

Jakob er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008, og har ført et stort antal retssager og voldgiftsager om forsikrings- og erstatningsret, herunder navnlig person- og arbejdsskadesager, produktansvarssager og professionssansvar, og indenfor en række andre områder som entrepriseret, luftret og miljøret. Jakob fører retssager ved både byretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten, og bistår jævnligt med behandlingen af sager for Højesteret. Herudover fører Jakob regelmæssigt både danske og internationale voldgiftssager. Jakob er i øvrigt ansvarlig for at undervise og vejlede Kromann Reumerts advokatfuldmægtige i praktisk procesret i forbindelse med deres retssagsprøver.