Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-04-28
Ajour d. 2022-09-12

Den gode samværspåstand

3 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  41 anmeldelser

Dette kursus vil givet dig et indblik i, hvordan du nedlægger den gode samværspåstand – og fortælle dig om administrativ praksis forbundet hermed. 


Samværsområdet har nemlig frem til indførslen af det nye skilsmissesystem vedvarende henhørt under de administrative del af skilsmissesystemet. Det er kun kortvarigt suppleret af, at domstolene fik en sideløbende kompetence fra år 2007-2012. Samværsområdet baseres derfor på en omfangsrig og detailorienteret administrativ praksis, som man ikke rigtigt kan læse sig til. Men kendskab til denne administrative praksis er afgørende, når man står med en samværssag. 


På kurset ser vi derfor indledningsvist på samvær overordnet set, herunder samværspåstandens formål, begrebet samvær og hvad administrativ praksis reelt er mv. Kurset gennemgår desuden den gode samværspåstand med et separat fokus hvert punkt knyttet administrativ praksis, samt anbefalede formuleringer. 


Det betyder, at kurset kommer omkring overdragelsesrammerne – og dermed også transporten –forbundet med samvær samt rammerne for bl.a. følgende:

 • løbende samvær 
 • de forskellige typer af feriesamvær 
 • samvær på løse helligdage
 • vilkår for samvær 
 • bortfaldsbestemmelsesklausulen 
 • automatisk erstatningssamvær, og 
 • andre relevante aspekter. 
   

Formålet med kurset er at klæde dig på til at nedlægge den gode samværspåstand som sikrer, at forældrene efterfølgende har klare rammer for deres samarbejde. Det med en samværsafgørelse, som rammesætter så mange aspekter som muligt, så forældrenes mulige konfliktpunkter mindskes, som i videst muligt omfang sikrer fortolkningstvivl. 
 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Samvær overordnet set

I denne lektion om samværet helt overordnet set kigger vi bl.a. på samværspåstandens funktion, samvær som begreb, hvilke typer samvær der findes og administrativ praksis på området.

12 minutter

2.  Transport ved samvær

I denne lektion om transport ved samvær gennemgår vi ansvarsgrundlaget, administrativ praksis, overdragelsesklausuler samt af hvem og hvordan transportomkostninger afholdes. 

9 minutter

3.  Løbende samvær (weekend- og hverdag)

Denne lektion fokuserer på administrativ praksis om løbende samvær samt anbefalinger. Desuden ser vi på optrapningsordninger.

8 minutter

4.  Feriesamvær

I denne lektion om feriesamvær kigger vi på feriesamvær generelt, og herudover hvad der er gældende for hhv. vinterferie, eftersferie, påskeferie, sommerferie og juleferie. 

22 minutter

5.  Helligdagssamvær

I denne lektion om helligdagssamvær kigger vi nærmere på ferie vs. helligdag, samt administrativ praksis og anbefalinger.

4 minutter

6.  Vilkår for samvær

I denne lektion gennemgår vi vilkår for samvær samt administrativ praksis på området og anbefalinger.

7 minutter

7.  Bortfald af løbende samvær

I denne lektion ser vi bl.a. på bopælforælderens ret til ferieafholdelse, administrativ praksis og anbefalinger. 

7 minutter

8.  Automatisk erstatningssamvær

I denne lektion ser vi på typerne af erstatningssamvær, administrativ praksis og anbefalinger.

4 minutter

9.  Klausulen "andet"

I denne lektion ser vi på påstanden om "andet", valg af ferierammer og påstand om bopæl/forældremyndighed.

6 minutter

10.  Særlige emner

I denne lektion kigger vi nærmere på en række særlige emner herunder sambehandling med bopæl/forældremyndighed, krydsende bopælsret, deleordninger og overvåget samvær.

5 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Tanja Graabæk

Tanja Graabæk

Advokat

Tanja Graabæks hjerte brænder for skilsmissebørn. Hun har i mange år arbejdet eksklusivt med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, og er i dag nok Danmarks førende specialist i sager om samvær. Sideløbende er hun medlem af en netværksgruppe af kerneaktører på skilsmisseområdet bestående af Børnerådet, Børns Vilkår, Domstolsstyrelsen mv. Derudover er hun deltager på onlinemagasinet ”Altinget”s skilsmissepanel og en del af ekspertpanelet i CoPilots’ magasin” Ulige Uger”.