Tanja Graabæk

Tanja Graabæks hjerte brænder for skilsmissebørn. Hun har i mange år arbejdet eksklusivt med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, og er i dag nok Danmarks førende specialist i sager om samvær. Sideløbende er hun medlem af en netværksgruppe af kerneaktører på skilsmisseområdet bestående af Børnerådet, Børns Vilkår, Domstolsstyrelsen mv. Derudover er hun deltager på onlinemagasinet ”Altinget”s skilsmissepanel og en del af ekspertpanelet i CoPilots’ magasin” Ulige Uger”.

Kurser

Samværssagen - særlige nuancer

Med dette kursus får du et kort overordnet indblik de overordnede rammer for samværssagens behandling, men kurset fokuserer primært på en række af de særlige områder, som er afgørende at kende til, hvis man står med en familieretlige sag om samvær.  Du får bl.a. kendskab til kerneområder som initiativretten, samværschikane, modarbejdelse af sagens oplysning, diverse risikofaktorer, bopælsforælderens ret til ferie, vilkår for samvær, erstatningssamvær, forældrefremmedgørelse, udenlandsoph...

Tanja Graabæk

4 kursuspoint

Den gode samværspåstand

Dette kursus vil givet dig et indblik i, hvordan du nedlægger den gode samværspåstand – og fortælle dig om administrativ praksis forbundet hermed.  Samværsområdet har nemlig frem til indførslen af det nye skilsmissesystem vedvarende henhørt under de administrative del af skilsmissesystemet. Det er kun kortvarigt suppleret af, at domstolene fik en sideløbende kompetence fra år 2007-2012. Samværsområdet baseres derfor på en omfangsrig og detailorienteret administrativ praksis, som man ikke...

Tanja Graabæk

3 kursuspoint

Samværssagen fra A-Z

Med dette kursus får du et overordnet indblik i det aktuelle skilsmissesystem, herunder samværssagernes gang gennem systemet. Der ses på udviklingen i samværsområdets retsregler, og du vil blive introduceret for såvel kerneterminologier på samværsområdet som den retlige ramme for samværssagerne.  Kurset går tæt på både Familieretshusets behandling af samværssagerne om endeligt samvær, herunder Familieretshusets afgørelseskompetence samt muligheder for at klage over Familieretshusets afgøre...

Tanja Graabæk

3 kursuspoint