Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-04-28

Samværssagen - særlige nuancer

4 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  38 anmeldelser

Med dette kursus får du et kort overordnet indblik de overordnede rammer for samværssagens behandling, men kurset fokuserer primært på en række af de særlige områder, som er afgørende at kende til, hvis man står med en familieretlige sag om samvær. 


Du får bl.a. kendskab til kerneområder som initiativretten, samværschikane, modarbejdelse af sagens oplysning, diverse risikofaktorer, bopælsforælderens ret til ferie, vilkår for samvær, erstatningssamvær, forældrefremmedgørelse, udenlandsophold, sager om små børn, § 20-samvær mv. I den forbindelse vil der blevet redegjort for administrativ praksis på områderne. På kurset kommes der også ind på begrebet delt bopæl ift. dennes betydning for samværsretten.


Samværsområdet har frem til indførslen af det nye skilsmissesystem vedvarende henhørt under de administrative del af skilsmissesystemet. Det kun kortvarigt suppleret af, at domstolene fik en sideløbende kompetence fra år 2007-2012. Samværsområdet baseres derfor på en omfangsrig og detailorienteret administrativ praksis, som man ikke rigtigt kan læse sig til. Men kendskab til denne administrative praksis afgørende, når man står med en samværssag.


Formålet med kurset er derfor at klæde dig på til at varetage kerneaspekterne af en samværssag, herunder med at give dig kendskab til administrativ praksis vedrørende disse.  

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Samværssagen - Overordnet set

I denne lektion kigger vi samværssagen helt overordnet set. Vi kommer bl.a. ind på de gældende retsregler, samværssagens gang, støttetiltag til børn og undersøgelsesgrundlag.

24 minutter

2.  Undersøgelsesgrundlag

I denne lektion om undersøgelsesgrundlaget kigger vi nærmere på faktorer såsom alkohol, euforiserende stoffer, vold, udsatte børn m.m.

28 minutter

3.  Risikofaktor og andre særlige faktorer

I denne lektion ser vi bl.a. på det forhold at en samværsforælder er fængslet, at der har været lang tids adskillelse, utabilitet og modarbejdelse af sagens oplysning. Desuden kigger vi på sager med små børn.

ca. en time

4.  Andre emner

I denne lektion ser vi bl.a. på bopælsforælderens ret til ferieafholdelse, udenlandsophold, erstatningssamvær, fri proces m.m.

29 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Tanja Graabæk

Tanja Graabæk

Advokat

Tanja Graabæks hjerte brænder for skilsmissebørn. Hun har i mange år arbejdet eksklusivt med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed, og er i dag nok Danmarks førende specialist i sager om samvær. Sideløbende er hun medlem af en netværksgruppe af kerneaktører på skilsmisseområdet bestående af Børnerådet, Børns Vilkår, Domstolsstyrelsen mv. Derudover er hun deltager på onlinemagasinet ”Altinget”s skilsmissepanel og en del af ekspertpanelet i CoPilots’ magasin” Ulige Uger”.