Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-08-28
Ajour d. 2020-10-27

Erstatning, Strafferetlig forfølgning

0 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

Dette kursus har til formål at gennemgå de mest centrale bestemmelser i RPL §93A, der vedrører retten til erstatning efter omgivelse af strafferetlig forfølgning. Kurset vil have fokus på de centrale bestemmelser, der vedører egen skyld og kravet om årsagssammenhængen og eventuelt bortfald eller reduktion af egen skyld.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Erstatning, Strafferetlig forfølgning

I denne lektion vil Kåre Pihlmann gennemgå mulighederne for at opnå erstatning, hvis man er blevet frifundet eller hvis politiet har opgivet påtale i forbindelse med en strafferetlig forfølgning. Mere specifikt vil RPL kap. 93A blive behandlet i denne lektion. Derudover vil en række eksempler på, hvordan domstolene har behandlet spørgsmålet omkring erstatning blive gennemgået, og til sidst vil Kåre Pihlmann give et eksempel på, hvordan en erstatningsansøgning kan udarbejdes.
40 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann

Advokat (H) og Partner hos Philmann Advokatfirma

Kåre Pihlmann har mere end 20 års erfaring med praktisk behandling af straffesager. Han har i 12 år undervist i strafferetlige fag på universitetet og holder løbende kurser for forsvarsadvokater, grupper af offentligt ansatte samt jurastuderende, ligesom han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Kriminalret og Advokaten. Han har møderet for Landsret (L) og Højesteret (H) og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.