Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 20 års erfaring med praktisk behandling af straffesager. Han har i 12 år undervist i strafferetlige fag på universitetet og holder løbende kurser for forsvarsadvokater, grupper af offentligt ansatte samt jurastuderende, ligesom han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, bl.a. Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Kriminalret og Advokaten. Han har møderet for Landsret (L) og Højesteret (H) og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.

Kurser

Økokrim, skattesvig og børsstrafferet

Kurset er målrettet forsvarsadvokater, der ønsker at opdatere deres teoretiske indsigt indenfor erhvervsstrafferet. Der vil på kurset være fokus på bestemmelserne i Straffelovens 28. kapitel/formueforbrydelser samt centrale straffebestemmelser i fiskallovgivningen/skatte- og momssvig. Med udgangspunkt i undervisernes erfaring i rollen som forsvarer i erhvervsstraffesager omfatter kurset en gennemgang af teori og praksis indenfor emnerne formueforbrydelser, skattesvig og børsstrafferet af bety...

Kåre Pihlmann

4 kursuspoint

Bindende påtalebegrænsning

Kurset omhandler bindende påtalebegrænsning og har til formål at gennemgå teori og retspraksis til belysning af, hvornår anklagemyndigheden er begrænset i sin muligheder med hensyn til tiltalerejsning og krav om sanktionsniveau.

Kåre Pihlmann

0 kursuspoint

Bistandsadvokaten

Dette kursus omhandler bistandsadvokaten og har til formål, at gennemgå de forskellige typer opgaver en bistandsadvokat har, hvordan en bistandsadvokat kan beskikkes, og hvilke rettigheder en bistandsadvokat har. Mere specifikt vil reglerne i RPL. Kap 66A blive behandlet. 

Kåre Pihlmann

0 kursuspoint

Erstatning, Strafferetlig forfølgning

Dette kursus har til formål at gennemgå de mest centrale bestemmelser i RPL §93A, der vedrører retten til erstatning efter omgivelse af strafferetlig forfølgning. Kurset vil have fokus på de centrale bestemmelser, der vedører egen skyld og kravet om årsagssammenhængen og eventuelt bortfald eller reduktion af egen skyld.

Kåre Pihlmann

0 kursuspoint

Børsstrafferet

Kurset er målrettet forsvarsadvokater, der ønsker at få et overordnet indblik i børsstrafferetten efter indførelsen af lov om Kapitalmarkeder og Markedsmisbrugsforordningen.    På kurset gennemgås de centrale straffebestemmelser i lovgivningen samt udvalgte eksempler fra retspraksis.

Kåre Pihlmann

0 kursuspoint

Forsvarsadvokaten: Taktik og procedure

Kurset er målrettet forsvarsadvokater, der ønsker at opdatere deres teoretiske og praktiske indsigt i forsvarergerningen. Der er anlagt en praktisk indgangsvinkel, hvor der også er fokus på typiske problemstillinger og faldgruber. Med udgangspunkt i undervisernes erfaring i rollen som forsvarer i straffesager omfatter kurset en gennemgang og drøftelse af forsvarerstrategier, afhøringsteknik, bevisførelse og andre emner af betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret. P...

Kåre Pihlmann

5 kursuspoint