Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-01

EU-udbudsret: Perioden efter afholdelse af udbud

4 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

 -  14 anmeldelser

Det offentlige Danmark forvalter årligt et trecifret milliardbeløb til indkøb. Med så store midler, der går til betaling for ydelser leveret af erhvervslivet og til det offentlige Danmark, følger også et behov for regler om hvordan visse indkøb skal gennemføres. Derved sikres gennemsigtige muligheder for at ”vinde” en kontrakt og reel fri bevægelighed for bl.a. varer og tjenesteydelser over landegrænserne. 

For indkøb af en vis type og størrelse i værdi, vil danske ordregivere skulle overholde de procesregler, som udbudsloven indeholder. Men hvad går reglerne i udbudsloven ud på, hvordan arbejder vi med reglerne i udbudsloven og hvad gør man egentlig, hvis man er utilfreds med en beslutning ordregiver træffer om en tildeling af en kontrakt?

Det giver advokaterne Jeanne Schou og Martin Holmgaard Thomsen et grundigt indblik i på dette kursus i EU-udbudsret. 

Kurset er opdelt i 4 temaer som behandler EU-udbudsretten i henhold til udbudsloven, fra ende til anden. Hvert tema har 3 lektioner, som er nøje udvalgte emner hvor der er mulighed for at komme i dybden med en lang række af praktiske og juridiske spørgsmål som emnerne rejser. 

Kurset giver dig bl.a. et relevant og praktisk indblik i hvordan du:

  • Klarlægger hvilke indkøb, der forudsætter et forudgående EU-udbud efter udbudsloven
  • Vælger hvilken udbudsprocedure, der passer bedst til det relevante indkøb
  • Tilrettelægger og gennemfører et EU-udbud efter de oftest anvendte udbudsprocedurer
  • Forholder dig i tilfælde af forskellige udfordringer du kan ramme ind i, under, og efter et EU-udbud er afviklet. 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Meddelelse, begrundelse og aktindsigt

I denne lektion ser vi på bla.a. på meddelse til udbudsgivere om tildeling og begrundelse for tildeling. Desuden ser vi på agtinsigt sammen med udbudsloven og offentlighedsloven. 

ca. en time

2.  Klagemuligheder

I denne lektion gennemgår vi myndigheder på udbudsområdet, indbringelse af klage samt sanktionsmuligheder. 

ca. en time

3.  Kontraktudførelsen

I denne lektion gennemgår vi overordnet om forholdet mellem udbudsreglerne og kontraktforhold, samt ændring af kontrakt og eventuelle genudbud. 

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jeanne Schou

Jeanne Schou

Advokat (L), Cand.merc.jur. hos HjulmandKaptain

Jeanne Schou en del af HjulmandKaptains udbudsteam, hvor hun rådgiver offentlige ordregivere og private tilbudsgivere, herunder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og vare- og tjenesteydelser. Foruden at være specialist i udbudsret, er Jeanne Schou en del af HjulmandKaptains entrepriseteam, hvor rådgivningen bl.a. består i løbende rådgivning og løsning af konflikter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i henhold til ABR89, AB92, ABT93, AB18, ABR18 og ABT18. Hun fører endvidere rets- og voldgiftssager. Jeanne Schou er uddannet erhvervsjurist i juni 2011 og jurist i december 2011 fra Aalborg Universitet. Efter at have opnået sin advokatbestalling og arbejdet som advokat i nogle år, har Jeanne Schou arbejdet hos Klagenævnet for Udbud og været udbudsjurist i det offentlige, inden hun kom til HjulmandKaptain i maj 2021.

Martin Holmgaard Thomsen

Martin Holmgaard Thomsen

Advokat (L) hos HjulmandKaptain

Martin Holmgaard Thomsen er advokat og er specialist i udbudsret, og rådgiver indenfor bl.a. digitalisering og fast ejendom. Gennem flere år har Martins arbejdet som ekstern lektor i civilproces og EU-udbudsret, hvor han også vejleder bachelor- og specialestuderende på Aalborg Universitet. Siden 2019 har han været en del af HjulmandKaptains udbudsteam, hvor han rådgiver offentlige ordregivere og private tilbudsgivere, herunder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og vare- og tjenesteydelser.