Jeanne Schou

Jeanne Schou en del af HjulmandKaptains udbudsteam, hvor hun rådgiver offentlige ordregivere og private tilbudsgivere, herunder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og vare- og tjenesteydelser. Foruden at være specialist i udbudsret, er Jeanne Schou en del af HjulmandKaptains entrepriseteam, hvor rådgivningen bl.a. består i løbende rådgivning og løsning af konflikter i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i henhold til ABR89, AB92, ABT93, AB18, ABR18 og ABT18. Hun fører endvidere rets- og voldgiftssager. Jeanne Schou er uddannet erhvervsjurist i juni 2011 og jurist i december 2011 fra Aalborg Universitet. Efter at have opnået sin advokatbestalling og arbejdet som advokat i nogle år, har Jeanne Schou arbejdet hos Klagenævnet for Udbud og været udbudsjurist i det offentlige, inden hun kom til HjulmandKaptain i maj 2021.

Kurser

EU-udbudsret: Perioden efter afholdelse af udbud

Det offentlige Danmark forvalter årligt et trecifret milliardbeløb til indkøb. Med så store midler, der går til betaling for ydelser leveret af erhvervslivet og til det offentlige Danmark, følger også et behov for regler om hvordan visse indkøb skal gennemføres. Derved sikres gennemsigtige muligheder for at ”vinde” en kontrakt og reel fri bevægelighed for bl.a. varer og tjenesteydelser over landegrænserne.  For indkøb af en vis type og størrelse i værdi, vil danske ordregivere skulle overh...

Jeanne Schou, Martin Holmgaard T...

4 kursuspoint

EU-udbudsret: Evaluering

Det offentlige Danmark forvalter årligt et trecifret milliardbeløb til indkøb. Med så store midler, der går til betaling for ydelser leveret af erhvervslivet og til det offentlige Danmark, følger også et behov for regler om hvordan visse indkøb skal gennemføres. Derved sikres gennemsigtige muligheder for at ”vinde” en kontrakt og reel fri bevægelighed for bl.a. varer og tjenesteydelser over landegrænserne.  For indkøb af en vis type og størrelse i værdi, vil danske ordregivere skulle overh...

Jeanne Schou, Martin Holmgaard T...

4 kursuspoint

EU-udbudsret: Gennemførelse af udbud

Det offentlige Danmark forvalter årligt et trecifret milliardbeløb til indkøb. Med så store midler, der går til betaling for ydelser leveret af erhvervslivet og til det offentlige Danmark, følger også et behov for regler om hvordan visse indkøb skal gennemføres. Derved sikres gennemsigtige muligheder for at ”vinde” en kontrakt og reel fri bevægelighed for bl.a. varer og tjenesteydelser over landegrænserne.  For indkøb af en vis type og størrelse i værdi, vil danske ordregivere skulle overh...

Jeanne Schou, Martin Holmgaard T...

4 kursuspoint

EU-udbudsret: Forberedelse af udbud

Det offentlige Danmark forvalter årligt et trecifret milliardbeløb til indkøb. Med så store midler, der går til betaling for ydelser leveret af erhvervslivet og til det offentlige Danmark, følger også et behov for regler om hvordan visse indkøb skal gennemføres. Derved sikres gennemsigtige muligheder for at ”vinde” en kontrakt og reel fri bevægelighed for bl.a. varer og tjenesteydelser over landegrænserne.  For indkøb af en vis type og størrelse i værdi, vil danske ordregivere skulle overh...

Jeanne Schou, Martin Holmgaard T...

3 kursuspoint

Webinar: Leveranceudfordringer og ekstraordinære prisstigninger i byggeriet

Dette er vores webinar omhandlende Leveranceudfordringer og ekstraordinære prisstigninger i byggeriet, som blev afviklet den 3. maj 2022. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret, hvor der løbende bliver besvaret spørgsmål fra webinar-deltagerne.   Med covid19-pandemien og krigen i Ukraine oplever byggebranchen svære tider særligt i forhold til store prisstigninger og leveranceproblemer på materialer til byggerierne. Webinaret giver en gennemgang af m...

Jeanne Schou

0 kursuspoint