Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-02-24
Ajour d. 2022-01-18

Familieret

3 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  52 anmeldelser

Det er som bekendt så yndigt at følges ad, men med ægteskabet følger også nogle juridiske udfordringer – er det automatiske formuefællesskab f.eks. ideelt, eller er det nødvendigt at oprette en ægtepagt om særeje? På kurset vil underviser Amalie Baden gennemgå nogle af de situationer, hvor der kan være behov for at oprette en ægtepagt, men også komme ind på nogle af myterne om gæld og ægteskab. Kommer man f.eks. automatisk til at hæfte for den andens gæld, hvis man gifter sig?

 

Under et ægteskab kan der også være behov for juridisk rådgivning til vurdering af, hvorvidt der f.eks. er opstået et behov for en ægtepagt. Det kan være tilfældet, hvis ægtefællerne har indrettet sig sådan at den ene arbejder og indbetaler store beløb til en pensionsordning, mens den anden enten ikke arbejder eller kun er på deltid og derfor kun har begrænsede muligheder for at betale ind til en pension. I en sådan situation kan det overvejes, om der skal oprettes en ægtepagt 

 

Det er langt fra alle, der kommer til at leve lykkeligt sammen til deres dages ende – skilsmisseprocenten er høj, og der kan være mange ting at strides om, når man går fra hinanden. Der vil først og fremmest blive gennemgået separations- og skilsmissebetingelserne samt fokuseres på udvalgte problemstillinger og krav, der kan opstå under selve skiftet af fællesboet. Skal der f.eks. betales husleje, hvis den ene ægtefælle bliver boende i huset, og hvordan behandles et reguleringskrav på et skifte. Yderligere vil der også blive set på sammenblandingsproblematikker, altså tilfælde hvor et aktiv er købt for både særeje og delingsformue. Der vil også være en omtale af muligheden for at få særejekompensation.

 

Kurset er primært rettet mod advokatfuldmægtige, yngre advokater og andre rådgivere, som er uerfarne eller mindre erfarne inden for familieretten.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Rådgivning før ægteskabet

Første lektion omhandler hvordan man lever som ugift samlevende, samt hvordan man sikrer hinanden. Hvis man stopper samlivet, hvordan gør man så dette? Hvad med særeje, hvis man har købt f.eks. en ejendom sammen? 

Lektionen fortsætter med hvilke love der gælder, hvis man bliver gift, og derfor kommer under et helt andet regelsæt; nemlig ægteskabsloven, ægtefælleloven og ægtefælleskifteloven. For når man bliver gift, så får man automatisk arveret og formuefællesskab. Da flere i dag ønsker at have særeje i stedet for formuefællesskab, er det vigtigt at man som advokat er forberedt på at kunne rådgive alle situationerne. Netop rådgivning af dette vil være hovedformålet på lektionen samt en lang række eksempler på disse. 

27 minutter

2.  Rådgivning efter ægteskabet

Anden lektion omhandler hvad man skal tage stilling til, hvis man vælger at ophæve et ægteskab. Man skal tage stilling til skilsmisse eller separation, økonomisk opgør og hvis der er børn involveret. Da systemet om skilsmisse og separation med børn er et nyt system, er effekten af loven ikke kendt endnu, og der er en lang række overvejelser man skal have med, f.eks. at arveretten stadig gælder under forløbet. De forskellige muligheder, deres betydninger, værdiansættelse deling af pensioner m.m., vil blive diskuteret gennem lektionen, samt hvordan man skal forholde sig til disse som rådgiver.

ca. en time
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Amalie Baden

Amalie Baden

Advokat hos Advokaterne Sankt Knuds Torv

Amalie er uddannet cand.jur. i 2008, og har siden da beskæftiget sig med familie og samliv. På det familieretlige område har Amalie Baden stor erfaring med udfærdigelse af ægtepagter, ægteskabssager, bodelinger, ugifte samlevende og forældreansvarssager. ​ Inden for arveretten har Amalie Baden et indgående kendskab til udfærdigelse af testamenter, arveretlige tvister, praktisk dødsbobehandling samt begunstigelse i livsforsikringer og pensionsordninger. Hun underviser også på Aarhus Universitet i familie- og arveret.