Amalie Baden

Amalie er uddannet cand.jur. i 2008, og har siden da beskæftiget sig med familie og samliv. På det familieretlige område har Amalie Baden stor erfaring med udfærdigelse af ægtepagter, ægteskabssager, bodelinger, ugifte samlevende og forældreansvarssager. ​ Inden for arveretten har Amalie Baden et indgående kendskab til udfærdigelse af testamenter, arveretlige tvister, praktisk dødsbobehandling samt begunstigelse i livsforsikringer og pensionsordninger. Hun underviser også på Aarhus Universitet i familie- og arveret.