Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-10-08

Forsikringsret

3 kursuspoint i Erstatningsret

 -  46 anmeldelser

Introduktion til forsikringsret

Forsikringsretten er en særlig kategori inden for obligations-/aftaleretten, og forsikringsaftalen har en række særegne karakteristika.

Dette kursus, Introduktion til forsikringsret, er et kursus i grundlæggende forsikringsret, der introducerer dig til grundlæggende terminologi, opbygning og fortolkning af forsikringsaftaler. Kurset vil også introducere dig til særlige typer klausuler, grundlæggende principper for opgørelse af forsikringserstatning samt forsikringsselskabers ret til at rette regreskrav over for skadevoldere. 

Indholdet er indrettet således, at du introduceres til en lang række emner inden for forsikringsretten, og for de fleste emner illustreres principperne med konkrete domme/ankenævnsafgørelser.

Kurset er målrettet dig, der ønsker en grundlæggende introduktion til forsikringsretten, enten fordi du er ny i forsikringsbranchen, eller fordi du bare ønsker et grundlæggende fundament i relation til arbejde med forsikringssager.

Kurset fokuserer på skadesforsikring og ikke livsforsikring.

Kurset har tre overordnende formål:

 • Give dig en grundlæggende introduktion til forsikringsaftalen som aftaletype
 • Introducere dig til opbygningen og anvendelsen (”mekanikken”) i en forsikringsaftale i forhold til, hvornår der er forsikringsdækning
 • Introducere dig til de typer klausuler og forhold, som oftest er genstand for tvister i praksis

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion – forsikring som kontrakt

I denne lektioner kommer underviseren ind på følgende emner:

 • Definitionen på en forsikring og terminologi
 • Forsikringsaftalens karakteristika
 • Sondring i forhold til produktgarantier
   
11 minutter

2.  Retskilder/regulering – FAL, FIL, bekendtgørelser, Ankenævnet for Forsikring

I anden lektion vil underviseren forklare om:

 • Omfattende regulering af forsikringsvirksomhed og forsikringsdistributionsvirksomhed.
 • FAL 
 • Ankenævnet for Forsikring.
8 minutter

3.  Forsikringsinteresse og typer af forsikring

I denne lektion gennemgår underviseren hvad forsikringsinteressen er samt det faktum at ikke alt kan forsikres.

6 minutter

4.  Forsikringstiden og forsikringsbegivenheden

I denne lektion gennemgår underviseren følgende:

 • Hvornår dækker en forsikring – hvad er forsikringstiden?
 • Hvad er en forsikringsbegivenhed
 • hvordan fastslår man det tidspunkt, hvor begivenheden indtræder?
   
8 minutter

5.  Forsikringsselskabets indsigelser

I denne lektion gennemgår underviseren følgende:

 • Urigtige oplysninger afgivet af forsikringstageren (FAL §§ 4-10)
 • Forsætlig/uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden (FAL §§ 18-20)
 • Fareforøgelse (FAL §§ 45-50)
   
15 minutter

6.  Fortolkning af forsikringsaftaler

I denne lektion gennemgår underviseren følgende: 

 • ”Mekanikken” i en forsikringsaftale
 • Fortolkningsprincipper
   
10 minutter

7.  Særlige typer klausuler – objektive dækningsafgrænsninger og sikkerhedsforskrift

I denne lektion gennemgår underviseren følgende: 

 • Objektive dækningsafgrænsninger
 • Sikkerhedsforskrifter
   
15 minutter

8.  Erstatningsopgørelse

I denne lektion gennemgår underviseren følgende: 

 • Opgørelse af forsikringserstatning
 • Udvalgte forhold
  • Nyværdi
  • Indbo
  • Underforsikring
  • Renter
    
9 minutter

9.  Forsikringsselskabets regreskrav

I denne lektion gennemgår underviseren følgende: 

 • Nærmere om grundlaget for selskabets regreskrav
 • Selskabets indtræden i skadelidtes retsstilling
 • Begrænsninger i regresadgang
   
6 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Per Speyer Mellemgaard

Per Speyer Mellemgaard

Advokat hos AON Denmark

Per Speyer Mellemgaard beskæftiger sig primært med proces og forsikringsret, hvor han rådgiver store og mellemstore virksomheder i forbindelse med rets- og voldgiftssager samt erhvervstvister generelt. Per bistår bl.a. forsikringsselskaber og virksomheder i relation til professionelt ansvar og tvister om forsikringsdækning. Derudover har Per stor erfaring med at rådgive forsikringsselskaber og -formidlere om kravene til forsikringsformidling, herunder formidlingskontrakter og samarbejdsaftaler, og om indretning af forsikringsselskaber samt anden regulatorisk forsikringsret. Per har desuden undervisningserfaring fra Københavns Universitet, hvor han i periode over flere år har undervist i faget Obligationsret.