Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-10-18

Grundkursus i menneskerettigheder

3 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

 -  28 anmeldelser

I dette kursus vil du opnå en solid grundforståelse af menneskerettighedssystemerne og retskilderne, samt lære om internationale konventioners status i dansk lovgivning og den menneskeretlige tolkningskontekst.
Der vil være fokus på at uddybe din viden om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols tolkningsprincipper.

Du får en grundlæggende baggrundsviden om menneskerettigheder, der udstyrer dig med de nødvendige værktøjer til at vurdere og vælge menneskeretlige retskilder og anvende Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, sådan som den fortolkes af Menneskerettighedsdomstolen. Kurset henvender sig primært til dem, der arbejder med menneskeretlige spørgsmål og ønsker at opnå en bredere forståelse af menneskerettighedssystemerne og anvendelsen af internationale menneskerettigheder i den danske retsorden.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  De menneskeretlige systemer og retskilder

I den første lektion vil vi gennemgå hvorfra menneskeretten kommer fra, forskellige former for rettigheder samt hvilke internationale håndhævelses- og kontrolmekanismer der findes. 

28 minutter

2.  Rettighederne

I denne lektion gennemgår vi de forskellige former for rettigheder og ser på rettigheder delt op i 'økonomiske, sociale og kulturelle rettighedet', og 'borgerlige og politiske rettigheder'. Desuden gennemgåes håndhævelse af rettighederne - judiciabilitet.

30 minutter

3.  Internationale menneskerettigheder og dansk ret

I denne lektion gennemgåes opfyldelsesmetoder samt konventionernes status i dansk ret. Konventionernes status vil ses på ud fra henholdvis 'Fortolknings- formodnings- og instruktionsreglen' og  'Inkorporerede og ikke-inkorporerede konventioner'.

19 minutter

4.  Fortolkningsramme og fortolkningsprincipper – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

I den sidste lektion vil vi se på generelle fortolkningsrammer og principper for menneskerettighederne. Der vil desuden være en dybdegående gennemgang af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolsfortolkningsprincipper

27 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Emil Kiørboe

Emil Kiørboe

Advokat

Emil Kiørboe er specialiseret i socialret, strafferet og menneskerettigheder. Han er vant til at bistå mennesker, der lever under vanskelige og til tider ulykkelige omstændigheder, og det er vigtigt for ham at arbejde for gode og holdbare løsninger for de mennesker, han repræsenterer. Emil fører retssager i hele landet som beskikket forsvarer og som bistandsadvokat for borgere, organisationer og fagforeninger mod offentlige myndigheder, forsikringsselskaber og arbejdsgivere, samt møder i straffesager. Emil er medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Foreningen af Procedureadvokater. Emil er også engageret i frivilligt arbejde i organisationer, der arbejder for vores mest udsatte medborgeres rettigheder, sundhed og værdighed.