Emil Kiørboe

Emil Kiørboe er specialiseret i socialret, strafferet og menneskerettigheder. Han er vant til at bistå mennesker, der lever under vanskelige og til tider ulykkelige omstændigheder, og det er vigtigt for ham at arbejde for gode og holdbare løsninger for de mennesker, han repræsenterer. Emil fører retssager i hele landet som beskikket forsvarer og som bistandsadvokat for borgere, organisationer og fagforeninger mod offentlige myndigheder, forsikringsselskaber og arbejdsgivere, samt møder i straffesager. Emil er medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Foreningen af Procedureadvokater. Emil er også engageret i frivilligt arbejde i organisationer, der arbejder for vores mest udsatte medborgeres rettigheder, sundhed og værdighed.