Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-04-09

Grundlæggende konkurrenceret

5 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

 -  50 anmeldelser

Uanset om du arbejder med jura i den offentlige eller private sektor, så er viden og bevidsthed om konkurrenceretlige emner væsentligt. Som virksomhedsjurist eller rådgiver skal du både kunne navigere i, hvad der er den bedste kommercielle beslutning, men du skal også være bevidst om de ydre rammer for virksomhedens handlefrihed. Hvad enten der er tale om en ensidig beslutning eller indgåelse af en aftale, udgør konkurrencerettens regler denne ydre ramme. Derudover skal du forholde dig til fusionskontrolreglerne, hver gang der indgås samarbejdsaftaler, der medfører en kontrol over samarbejdet, og statsstøttereglerne, hver gang der købes eller sælges noget af eller til en offentlig myndighed eller virksomhed.

Som jurist i den offentlige sektor skal du være opmærksom på, hvornår det offentlige udøver økonomisk aktivitet, og dermed rammes af konkurrencerettens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Du skal også være opmærksom på, om samarbejder mellem myndigheder, f.eks. kommuner, er omfattet af fusionskontrolreglerne, ligesom du skal være opmærksom på, hvornår den offentlige myndigheds eller virksomheds ageren medfører, at der ydes statsstøtte.

Ved at øge din bevidsthed og viden om konkurrencerettens fire søjler (konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling, fusionskontrol og statsstøtte) kan du blive i stand til at identificere konkurrenceretlige problemstillinger, så du dels kan undgå overtrædelse af reglerne og dels tilføre værdi til din organisation. På kurset gennemgås den materielle konkurrenceret, herunder de fælles problemstillinger (konkurrencerettens anvendelsesområde, samspillet mellem dansk og EU-konkurrenceret, afgrænsningen af det relevante marked, samhandelspåvirkning) samt de materielle betingelser for hvornår der er en overtrædelse af hhv. forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, betingelserne for fusionskontrol samt forbuddet mod statsstøtte.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til konkurrencereglerne

I denne lektion vil Jesper give en introduktion til konkurrencereglerne: forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, reglerne om fusionskontrol, reglerne om statsstøtte samt håndhævelsen af konkurrencereglerne. Endvidere vil Jesper give et indblik i de fælles problemstillinger i konkurrenceretten, herunder konkurrencerettens anvendelsesområde, kravet om samhandelspåvirkning, virkningsprincippet, markedsdefinitionen og sanktionsniveauet.

35 minutter

2.  Konkurrencebegrænsende aftaler

I denne lektion vil Jesper snakke om konkurrencebegrænsende aftaler. I lektionen vil Jesper bl.a. gå i dybden med aftalebegrebet, virksomhedsbegrebet, mærkbarhedskriteriet, sondringen mellem til formål og til følge aftaler, distinktionen mellem horisontale og vertikale aftaler og meget mere.

34 minutter

3.  Misbrug af dominerende stilling

Denne lektion omhandler forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, og i lektionen vil Jesper først og fremmest gå i dybden med dominerende stilling som koncept, herunder hvad det indebærer. Endvidere vil begrebet "misbrug" og de enkelte misbrugstyper blive gennemgået.

ca. en time

4.  Fusionskontrol

I denne lektion, som omhandler reglerne om fusionskontrol, vil Jesper gennemgå nøgleprincipperne i fusionskontrolreglerne. Du vil få et indblik i fusionskontrolreglernes omfang, herunder hvad der fanges og ikke fanges heraf, og hvornår en fusion er anmeldelsespligtig. Endvidere vil du blive introduceret for begreberne suspensiv effekt og substantiv vurdering.

41 minutter

5.  Statsstøtte

Denne lektion omhandler statsstøtte. Jesper vil give dig et indblik i betingelserne for at der foreligger statsstøtte og hvad konsekvenserne er, når der er tale om statsstøtte. Dernæst vil du opnå indblik i mulighederne for fritagelse samt reglerne om tilbagebetaling.

 

 

39 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Jesper Kruse Markvart

Jesper Kruse Markvart

Advokat, LL.M. in Competition Law and Economics hos Focus Advokater

Jesper Markvart arbejder primært med konkurrenceret, herunder danske og internationale kartelsager. Han yder f.eks. bistand ved myndigheders kontrolbesøg, forligsforhandlinger med myndigheder og sagsførelse ved de almindelige domstole samt sagsforløbet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller SØIK. Jesper bistår også i erstatningssager, hvor en eller flere virksomheder har lidt et tab som følge af en overtrædelse af konkurrenceretten. Jesper rådgiver regelmæssigt danske såvel som internationale virksomheder om indgåelse og vurdering af vertikale aftaler, herunder selektiv og eksklusiv distribution samt om horisontale aftaler, f.eks. specialiseringsaftaler, forsknings- og udviklingsaftaler og aftaler om fælles køb og salg. Desuden rådgiver Jesper Markvart både dominerende virksomheder og ofre for dominerende virksomheder om blandt andet dominerende virksomheders prisforhold, rabatter og leveringsnægtelse. Han bistår desuden virksomheder ved udarbejdelse af compliance programmer, der proaktivt skal sikre, at virksomheden undgår konkurrenceretlige problemer i fremtiden samt om konkurrencemæssige forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Endelig rådgiver Jesper Markvart løbende offentlige myndigheder og private virksomheder om mulighederne for at give og modtage statsstøtte og kommunal støtte samt rådgivning i forbindelse med efterforskning og klager. Yderligere rådgiver Jesper klagere, der stilles ringere ved en konkurrents modtagelse af støtte.