Jesper Kruse Markvart

Jesper Markvart arbejder primært med konkurrenceret, herunder danske og internationale kartelsager. Han yder f.eks. bistand ved myndigheders kontrolbesøg, forligsforhandlinger med myndigheder og sagsførelse ved de almindelige domstole samt sagsforløbet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller SØIK. Jesper bistår også i erstatningssager, hvor en eller flere virksomheder har lidt et tab som følge af en overtrædelse af konkurrenceretten. Jesper rådgiver regelmæssigt danske såvel som internationale virksomheder om indgåelse og vurdering af vertikale aftaler, herunder selektiv og eksklusiv distribution samt om horisontale aftaler, f.eks. specialiseringsaftaler, forsknings- og udviklingsaftaler og aftaler om fælles køb og salg. Desuden rådgiver Jesper Markvart både dominerende virksomheder og ofre for dominerende virksomheder om blandt andet dominerende virksomheders prisforhold, rabatter og leveringsnægtelse. Han bistår desuden virksomheder ved udarbejdelse af compliance programmer, der proaktivt skal sikre, at virksomheden undgår konkurrenceretlige problemer i fremtiden samt om konkurrencemæssige forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Endelig rådgiver Jesper Markvart løbende offentlige myndigheder og private virksomheder om mulighederne for at give og modtage statsstøtte og kommunal støtte samt rådgivning i forbindelse med efterforskning og klager. Yderligere rådgiver Jesper klagere, der stilles ringere ved en konkurrents modtagelse af støtte.