Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-02
Ajour d. 2020-12-02

Grundlæggende straffeproces

5 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  71 anmeldelser

Grundlæggende straffeproces

Enhver der ønsker at beskæftige sig med straffesager, kommer ikke uden om straffeproces.

Straffeproces er den ramme og de spilleregler der gælder for alle straffesagers behandling. Helt fra politiets indledende efterforskningsskridt til sagens endelige afgørelse.

Selvom straffeprocessen - ligesom civilprocessen – er et ganske omfangsrigt emne, så kan emnet opdeles i en række temaer, og netop de temaer danner baggrunden for de enkelte lektioner i kurset.

Du vil på kurset blive introduceret til de bærende principper inden for straffeprocessen, og for de regler der gælder under politiets efterforskning, herunder når der skal iværksættes nogle af de mest indgribende efterforskningsskridt som f.eks. aflytning, efterlysning og varetægtsfængsling.

Kurset vil desuden gennemgå anklagemyndighedens opgaver og afgørelsesmuligheder, og de regler, der danner rammerne for forsvarerens arbejde.

Du vil samtidig blive ført igennem en hovedforhandling i en straffesag, fra sagens start til endelig dom, og herunder høre om reglerne vedrørende bevisførelsen under sagen og de forskellige muligheder for appel.

Målsætningen med kurset er at give dig et grundlæggende fundament inden for straffeprocessen, så du trygt kan komme i gang med eller gøre dig yderligere erfaringer med arbejdet med straffesager.

 

Kurset er opdelt i følgende lektioner:

 1. De vigtigste principper
 2. Politiets efterforskning og sigtelse
 3. Anklagemyndigheden og påtalen
 4. Forsvarervalg og beskikkelse
 5. Forsvarerens beføjelser
 6. Tvangsindgreb 1
 7. Tvangsindgreb 2
 8. Anholdelse og varetægtsfængsling
 9. Hovedforhandlingen
 10. Appel

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Modul 1 - Grundlæggende straffeproces

I første lektion sætter underviser Thomas Brædder rammen for resten af kurset ved at opridse de vigtigste principper i straffeprocessen, herunder det akkusatoriske princip, den materielle sandheds princip,samt favor defensionis.

11 minutter

2.  Modul 2 - Politiets efterforskning og sigtelse

I denne lektion om politiets efterforskning og sigtelse gennemgås formål og efterforskningsmidler, afhøring samt hvorvidt mistænkte er sigtet eller tiltalt.
 

12 minutter

3.  Modul 3 - Anklagemyndigheden og påtalen

I denne lektion gennemgår Thomas anklagemyndighedens opbygning og opgaver, samt sagens gang og afgørelse, og tiltalen herunder anklageskriftet.
 

19 minutter

4.  Modul 4 - Forsvarervalg og beskikkelse

Her gennemgås opgaven som forsvarer helt overordnet set, samt beskikkelsen.
 

11 minutter

5.  Modul 5 - Forsvarerens beføjelser

Forsvarerens beføjelser er vigtige at kende. Thomas afdækker i denne lektion de essentielle, herunder Ligestillingsprincippet, aktindsigt, tilstedeværelse samt kontradiktion
 

21 minutter

6.  Modul 6 - Tvangsindgreb 1

I den første af tre lektioner om tvangsindgreb sættes der fokus på de generelle forhold om tvangsindgreb, indgreb i meddelelseshemmeligheden, samt ransagninger.
 

19 minutter

7.  Modul 7 - Tvangsindgreb 2

Som opfølgning af sidste lektion, gennemgås beslaglæggelse og edition, legemsindgreb, samt fotoforevisning, konfrontation og efterlysning.
 

16 minutter

8.  Modul 8 - Anholdelse og varetægtsfængsling

I sidste del af tvangsindgreb behandles emnerne anholdelse og varetægtsfængsling
 

20 minutter

9.  Modul 9 - Hovedforhandling i retten

Hovedforhandling i retten er naturligvis en essentiel del af straffeprocessen. I denne lektion gennemgås de forskellige sagstyper, samt selve hovedforhandlingen, herunder:

23 minutter

10.  Modul 10 - Appel

I den sidste lektion i grundlæggende straffeproces tager Thomas Brædder fat i emnet Appel. Her er der en række forhold der gør sig gældende, herunder:

 •  

Generelt om appel

Kære

Anke

Frister

Form

Forskellige anketyper

14 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Thomas Lindberg Brædder

Thomas Lindberg Brædder

Advokat @ Advokatfirmaet Thomas Brædder

Thomas Brædder er advokat og partner hos Stagetorn Advokater. Han har en lang og solid karriere bag sig indenfor strafferetten. Efter mere end 10 år som anklager og som leder i Rigspolitiet har han en enestående viden om straffesagers håndtering i praksis. En viden der kun er blevet større af, at han de seneste år har fungeret som forsvarsadvokat. Thomas har møderet for Landsretten og har betydelig erfaring med store komplekse straffesager om alt fra økonomisk kriminalitet til personfarlige forbrydelser.