Thomas Lindberg Brædder

Thomas Brædder er advokat og partner hos Stagetorn Advokater. Han har en lang og solid karriere bag sig indenfor strafferetten. Efter mere end 10 år som anklager og som leder i Rigspolitiet har han en enestående viden om straffesagers håndtering i praksis. En viden der kun er blevet større af, at han de seneste år har fungeret som forsvarsadvokat. Thomas har møderet for Landsretten og har betydelig erfaring med store komplekse straffesager om alt fra økonomisk kriminalitet til personfarlige forbrydelser.