Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-06-14

Immaterialret for generalister I

5 kursuspoint i Immaterialret, databeskyttelsesret og markedsføringsret

 -  5 anmeldelser

Dette kursus er en opdatering af det oprindelige kursus fra 2021. 

På kurset gennemgås de immaterielle rettigheder: Varemærker, designs, ophavsrettigheder, patenter og brugsmodeller.

Deltagerne bliver i stand til at kvalificere, hvilken rettighed, der giver relevant beskyttelse for produkter og opfindelser.  Endvidere gennemgås stiftelsesbetingelser, registreringsmuligheder, gyldighedsbetingelser, løbetid og registreringsstrategi.  Problemstillingerne sættes i et EU-retligt perspektiv.

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at yde rådgivning om beskyttelse af immaterielle rettigheder og lægge en strategi herfor.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til emnerne

I den første lektion af dette kursus, vil Eva dykke ind i følgende underemner: 

 • Generelle betragtninger om det immaterialretlige landskab
 • Immaterialrettens formål
 • Eneretskonstruktionen
 • Stiftelse
26 minutter

2.  Varemærkeret

I lektion to vil Eva tale mere om følgende: 

 • Generelt om varemærkeret 
 • Rettens genstand
 • Kommerciel adskillelsesevne
 • Særpræg
 • Stiftelse
 • Velkendte varemærker
 • Degeneration
 • Registreringsstrategi
ca. en time

3.  Patent- og brugsmodelret

I lektion tre kommer Eva ind på: 

 • Objektet
 • Stiftelse
 • Indholdet af beskyttelsen
 • Subjektet
 • Ophør af retten
 • Omfanget af beskyttelsen
ca. en time

4.  Designret

I lektion fire berører Eva følgende underemner: 

 • Introduktion til emnerne
 • Designbegrebet
 • Nyheds- og individualitetskrav
 • Form og funktion
 • Stiftelse
 • Rettighedshaveren
 • Ophør
 • Strategi
30 minutter

5.  Ophavsret

I sidste lektion af dette kursus, vil Eva dykke ned i følgende underemner om ophavsret: 

 • Introduktion til emnerne
 • Litterære værker
 • Kunstneriske værker
 • Hvornår er værket beskyttet
 • Værkshøjdekravet
 • Rettighedshaveren
 • Enerettens indhold
28 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
Ubegrænset adgang til alle nyheder
Adgang til alle kommende nyheder
Betaling hver år
499,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb News (DKK 499,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Eva Nødskov Aaen

Eva Nødskov Aaen

Partner og Advokat (H) hos Patrade

Eva er uddannet generalist erhvervsadvokat. Hun har igennem de seneste 15 år specialiseret sig i varemærke- og designbeskyttelse, ophavsret, krænkelsessager, erstatningsvurdering og beregning i krænkelsessager, retshåndhævelse, kontraktindgåelse samt markedsføringsret. Eva har en ph.d.-grad i ophavsret. Eva rådgiver vores største industrikunder om ipstrategi, porteføljehåndtering og håndhævelse. Eva er specialistforfatter til patentloven, markedsføringsloven, lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, lov om kollektiv forvaltning af ophavsret i Karnovs Lovsamling og forfatter til en lang række artikler i juridiske tidsskrifter. Eva er beskikket censor på jurauddannelsen, har igennem flere år undervist i markedsret på kandidatuddannelsen på jurastudiet og underviser nu på advokatefteruddannelseskurser i immaterialret og markedsføringsret.