Eva Nødskov Aaen

Eva er uddannet generalist erhvervsadvokat. Hun har igennem de seneste 15 år specialiseret sig i varemærke- og designbeskyttelse, ophavsret, krænkelsessager, erstatningsvurdering og beregning i krænkelsessager, retshåndhævelse, kontraktindgåelse samt markedsføringsret. Eva har en ph.d.-grad i ophavsret. Eva rådgiver vores største industrikunder om ipstrategi, porteføljehåndtering og håndhævelse. Eva er specialistforfatter til patentloven, markedsføringsloven, lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, lov om kollektiv forvaltning af ophavsret i Karnovs Lovsamling og forfatter til en lang række artikler i juridiske tidsskrifter. Eva er beskikket censor på jurauddannelsen, har igennem flere år undervist i markedsret på kandidatuddannelsen på jurastudiet og underviser nu på advokatefteruddannelseskurser i immaterialret og markedsføringsret.

Kurser

Immaterialret for generalister II

Dette kursus er en opdatering af det oprindelige kursus fra 2021.  Håndhævelse og ophør af rettigheder På kurset gennemgås administrative indsigelser og andre ophørsmåder for registrerede immaterielle rettigheder.    Endvidere behandles krænkelsesproblematikken for de enkelte rettigheder. Deltagerne sættes i stand til at udføre en krænkelsesanalyse, og bliver bekendt med de administrative retsmidler, der kan anvendes. Vi ser på nyeste retspraksis, således at deltagerne bibringes e...

Eva Nødskov Aaen

4 kursuspoint

Immaterialret for generalister I

Dette kursus er en opdatering af det oprindelige kursus fra 2021.  På kurset gennemgås de immaterielle rettigheder: Varemærker, designs, ophavsrettigheder, patenter og brugsmodeller. Deltagerne bliver i stand til at kvalificere, hvilken rettighed, der giver relevant beskyttelse for produkter og opfindelser.  Endvidere gennemgås stiftelsesbetingelser, registreringsmuligheder, gyldighedsbetingelser, løbetid og registreringsstrategi.  Problemstillingerne sættes i et EU-retligt perspekt...

Eva Nødskov Aaen

5 kursuspoint

Ophavsret

På kurset lærer du at kvalificere et fænomen eller et produkt som ophavsretligt beskyttet.  Du lærer om rettens stiftelse, krav til værkshøjde, enerettens indhold, ligesom du indføres i bestemmelserne om droit moral og indskrænkning i eneretten.  Endvidere gennemgås sanktioner og krænkelse, ligesom de strategiske overvejelse i forløbet fra en krænkelse konstateres til der stævnes gennemgås. Kursets indhold: Hvad er ophavsret? Hvilke rettigheder har en ophavsmand? Undtagelser ti...

Eva Nødskov Aaen

5 kursuspoint

Markedsføringsret for virksomheder

På kurset lærer du at kvalificere et fænomen eller et produkt som beskyttet efter markedsføringsloven.  Du lærer om forskellige former for markedsføring at vurdere om markedsføring er vildledende, herunder prismarkedsføring samt de særlige forhold, der gælder for børn og unge.  Spørgsmålet om produktefterligninger gennemgås og du bliver i stand til at rådgive erhvervsvirksomhed herom.  Endvidere gennemgås sanktioner og krænkelse, ligesom de strategiske overvejelser i forløbet fra en krænkelse...

Eva Nødskov Aaen

5 kursuspoint