Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-06-02

Indføring i reglerne om eksportkontrol, sanktioner og compliance

4 kursuspoint i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

 -  22 anmeldelser

Eksportkontrol og sanktioner udgør en betydelig udfordring for mange virksomheder. Dette skyldes bl.a. det store og stadigt voksende udvalg af varer, tjenester og teknologier, der af myndighederne er underlagt kontrol eller begrænsninger, samt den krævende kompleksitet af nationale, europæiske og internationale regler. Reglerne gælder for alle industrier og konsekvenserne af manglende overholdelse kan bl.a. fængselsstraf og alvorlige bøder samt skade på goodwill og tab af eksport privilegier.

Reglerne indfører forbud eller begrænsninger primært i samhandlen med udlandet, og myndighederne har en udtalt forventning om, at virksomheder har tilstrækkeligt kendskab til disse regler til at kunne implementere et complianceprogram, der sikrer at virksomheden overholder reglerne. At forstå indholdet og virkningen af ​​reglerne om eksportkontrol og sanktioner er således vigtigt for enhver virksomhed og dermed også virksomhedens juridiske rådgivere.

Det er et ambitiøst kursus, der har fire overordnende formål:

 • Give dig en grundlæggende forståelse for og indsigt i reglerne for eksportkontrol og sanktioner. Dette gælder først og fremmest for de danske (EU) regler, men også en for de amerikanske regler gennemgås.
 • Gøre dig i stand til at navigere med sikkerhed mellem problemstillinger, der skal  besvares efter reglerne for eksportkontrol, og de der angår sanktioner.
 • Give dig indsigter og viden om, hvorledes disse reglers relevans afdækkes for dine klienter eller den virksomhed, du arbejder for, samt
 • Sikre at du kan hjælpe din klient/den virksomhed, du arbejder for, og dets direktører og andre medarbejdere overholder reglerne og undgår de alvorlige konsekvenser af en misligholdelse f.eks. ved at rådgive om en given sanktion forhindrer en samhandel eller pålægger en indefrysningspligt eller ved at designe processer og retningslinjer til et compliance program.

 

Nogle af de spørgsmål, der vil blive besvaret på kurset er:

 • Hvad er forskellen på EU's og USA’s eksportkontrol regler og sanktioner?
 • Hvornår og hvem gælder reglerne for?
 • Kan de amerikanske regler gælde for en dansk virksomhed?
 • Hvad er en kontrolliste og en eksportlicens?
 • Hvad er Catch All for en retlig størrelse?
 • Hvordan finder man ud af, om en kunde er på en sanktionsliste?
 • Er det nødvendigt med et compliance program?
 • Er det muligt at komme 20 år i fængsel ved overtrædelse?

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til eksportkontrol og sanktioner

I lektion 1 vil du blive sat ind i det overordnede formål med reglerne, den grundlæggende forskel samt mulige konsekvenser af en krænkelse af reglerne.

23 minutter

2.  Eksportkontrol – generelt

I denne anden lektion bliver der stillet skarpt på retsgrundlaget for reglerne i EU og USA samt FN’s kontrolliste.

15 minutter

3.  DK/EU’s eksportkontrol

I tredje lektion gennemgår vi hvem reglerne gælder for og konsekvenserne af, at en eksport viser sig at være kontrolleret, incl. eksportlicenser/udførselstilladelser.

10 minutter

4.  DK/EU - Klassifikation og Catch All

I lektion 4 får du en indføring i hvorledes produkter, teknologi og IT klassificeres under den kontrolliste, der gælder for virksomheder i EU, samt indføring i de retlige standarder ”de minimis” og ”Catch all”.

14 minutter

5.  USA’s eksportkontrol

Femte lektion består af en gennemgang af hvem og hvad de amerikanske eksportkontrol regler gælder for, de minimis begrebet i amerikansk eksportkontrol samt muligheden for eksport licens.

15 minutter

6.  Sanktioner – generelt

I lektion 6 stiller vi skarpt på formålet med sanktioner samt forskellen på DK/EU og USA sanktioner.

15 minutter

7.  DK/EU’s Sanktioner

I denne lektion får du en Indføring i DK/EU’s sanktioner, herunder hvem de gælder for, og hvorledes en due diligence gennemføres mhp at finde ud af, om en sanktion hindrer samhandel i et givent land eller med en kunde, leverandør eller anden tredjemand

14 minutter

8.  USA’s sanktioner

Lektion 8 giver dig en Indføring i de forskellige slags sanktioner i USA og deres extraterritoriale effekt. Introduktion til forbuddet mod ”facilitation”.

16 minutter

9.  Compliance program

Denne sidste lektion omhandler værdien af et compliance program og myndighedernes vejledninger til et compliance programs indhold.

12 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Annelise Lykke Schmidt

Annelise Lykke Schmidt

Advokat (L) hos Lykke Schmidt Advokatfirma

Annelise er erhvervsadvokat med speciale i compliance med sanktioner og eksport kontrol, anti-bestikkelse og korruptions reglerne. Hun har mere end 25 års erhvervserfaring og bruger hoveddelen af sin tid på at hjælpe virksomhedsejere og virksomheder med at sikre overholdelse af reglerne for eksportkontrol samt alle sanktioner. Annelise har desuden undervist på universiteter, aftenskoler mm. og været kst. landsdommer.