Annelise Lykke Schmidt

Annelise er erhvervsadvokat med speciale i compliance med sanktioner og eksport kontrol, anti-bestikkelse og korruptions reglerne. Hun har mere end 25 års erhvervserfaring og bruger hoveddelen af sin tid på at hjælpe virksomhedsejere og virksomheder med at sikre overholdelse af reglerne for eksportkontrol samt alle sanktioner. Annelise har desuden undervist på universiteter, aftenskoler mm. og været kst. landsdommer.

Kurser

Indføring i reglerne om eksportkontrol, sanktioner og compliance

Eksportkontrol og sanktioner udgør en betydelig udfordring for mange virksomheder. Dette skyldes bl.a. det store og stadigt voksende udvalg af varer, tjenester og teknologier, der af myndighederne er underlagt kontrol eller begrænsninger, samt den krævende kompleksitet af nationale, europæiske og internationale regler. Reglerne gælder for alle industrier og konsekvenserne af manglende overholdelse kan bl.a. fængselsstraf og alvorlige bøder samt skade på goodwill og tab af eksport privilegier....

Annelise Lykke Schmidt

4 kursuspoint

Webinar: Sanktioner mod Rusland og Belarus

Dette er vores webinar omhandlende sanktionerne mod Rusland, som blev afviklet den 11. april 2022. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret, hvor der løbende bliver besvaret spørgsmål fra webinar-deltagerne. Ruslands invasion af Ukraine har ført en strøm af sanktioner med sig fra EU og andre lande i et omfang, der ikke er set før i verdenshistorien. Intet tyder på, at strømmen af sanktioner og ændringer til samme er ved at ebbe ud lige om lidt. Det er ne...

Annelise Lykke Schmidt

0 kursuspoint

EU Eksportkontrol

Kursus i EU Eksportkontrol EU-eksportkontrol er et regelsæt, der søger at forhindre, at varer, technologi og software, der er beregnet til civilt og fredelige formål bruges militært, til terrorhandlinger og fremstilling af masseødelæggelsesvåben. Midlet er kontrol med det, der eksporteres. Nogle gange kan virksomheden ikke eksportere en given vare, andre gange skal virksomheden blot sørge for en eksport licens er på plads. Reglerne gælder ved eksport til kunder og samhandels partner, - og ...

Annelise Lykke Schmidt

3 kursuspoint

EU Sanktioner

Kursus i EU Sanktioner EU-sanktioner er et geopolitisk værktøj som pålægger virksomheder og enkelt personer en række pligter til enten at gøre eller undlade at noget bestemt. Det kan f.eks. være en pligt til ikke at importere eller eksportere bestemte vare og ydelser fra sanktionerede lande, pligt til at undlade samhandel med sanktionerede lande og personer og pligt til at indefryse ting og andet af værdi, som tilhører sanktionerede personer. En manglende opfyldelse af de pligter, der p...

Annelise Lykke Schmidt

3 kursuspoint