Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-08-23

Lønmodtagernes garantifond

5 kursuspoint i Ansættelses- og arbejdsret

 -  19 anmeldelser

Alle med relation til turnaround af virksomheder, tilpasning af forretningsgrundlag og forretnings-planer samt organisationer i virksomheder og repræsentanter for alle finansieringskilder og alle på rådgiversiden herunder blandt andet advokater, som gerne vil vide mere og få en grundig indsigt i området af turnaround af virksomheder i og uden for rekonstruktions- og konkursbehandling vil have stort udbytte af kurset.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Prolog

Denne lektion giver dig en introduktion til formålet med og vinklen på nærværende kursus. Lektionen præsenterer dig for kursets enkelte dele. 

18 minutter

2.  Hvornår foreligger der et arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold omfattet af loven?

I denne lektion vil underviser komme ind på, hvornår der foreligger et arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold, som er omfattet af loven. 

10 minutter

3.  Hvad er og hvornår foreligger der et arbejdsgiverophør, der udløser dækning og hvilke persongrupper kan opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, og hvem kan anmelde på deres vegne?

Denne lektion vil bl.a. gennemgå LG lovens § 1 og afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende samt afgrænsningen mellem lønmodtagere og nærstående. Endvidere vil du i lektionen få svar på, hvem der kan anmelde et krav til Lønmodtagernes Garantifond på vegne af den berettigede. 

38 minutter

4.  Hvori består garantien og hvilke kravstyper er og hvilke kravstyper er ikke omfattet af loven?

I denne lektion får du svar på, hvad garantien omfatter, jf. LG lovens § 2, jf. KL § 95, stk. 1, nr. 1-6. Omvendt får du også svar på, hvad garantien ikke omfatter.

39 minutter

5.  Hvad er sammenhængen til rekonstruktionsbehandling?

I denne lektion får du først og fremmest præsenteret en tidslinje over rekonstruktionsforløbet, og senere hvad sammenhængen til rekonstruktionsbehandling rent faktisk består i.  

34 minutter

6.  Hvad er sammenhængen til konkursbehandling?

Denne lektion gennemgår sammenhængen til konkursbehandling og inddrager LG lov §§ 3, 4 og 7. 

14 minutter

7.  Hvad er de særlige problemstillinger med virksomhedsoverdragelser?

Denne lektion gennemgår de særlige problemstillinger tilknyttet virksomhedsoverdragelse, herunder bl.a. ansættelse på "begge sider", bestående ansættelsesforhold, aftalt overdragelse og de factor overdragelse mv. 

13 minutter

8.  Hvad er de særlige problemstillinger ift. offentlig virksomhed og hvorfor er det et område med så mange retssager og erstatningsansvarssager?

Denne lektion gennemgår  særlige problemstillinger ift. offentlig virksomhed. Lektionen inddrager LG lov § 8, stk. 2, såvel som retsprakis.

19 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Essential (DKK 875,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Advokat, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.