Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-08-18

Menneskeretlige sager ved de danske domstole

3 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  21 anmeldelser

Der er tale om et grundlæggende kursus som er målrettet mod dig, som måske for første gang står med en klient, der har fået krænket sine menneskerettigheder og som nu overvejer at sagsøge en offentlig myndighed ved de danske domstole. 
Vi tager en gennemgang af de overvejelser 
du skal igennem inden du anlægger en sag om en krænkelse af menneskerettighederne ved danske domstole. I kurset vil du få indsigt i regler og praksis om udmåling af godtgørelser for menneskereskrænkelser samt konkrete værktøjer til at træffe velovervejde valg om hvilken mydighed der er rette sagsøgte og hvilket ansvarsgrundlag der gælder for myndighederne i sager om menneskeretskrænkelser.

Når kurset er gennemført vil du være langt bedre i stand til at undgå de værste faldgruber i sager om menneskeretskrænkelser og træffe bedre strategiske valg om, hvordan du skal skære din sag til, hvilke krav du skal rejse og på hvilket grundlag.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelle overvejelser forud for sagsanlæg

I den første lektion vil vi tage fat i de første overvejelser man skal gøre sig: 

 • Sagens genstand, hvordan skal sagen skæres sagen til?
 • Hvilke retskilder skal sagen baseres på?
 • Hvilken myndighed skal man vælge at sagsøge?
 • Har min klient retlig interesse?
29 minutter

2.  Formulering af påstande og opgørelse af krav

I den anden lektion vil sige se på: 

 • Retten til effektive retsmidler EMRK artikel 13
 • Valg af betalings- og/eller anerkendelsespåstand
 • Formulering af påstand
 • Udmåling af godtgørelse
30 minutter

3.  Bevisbyrde og forældelse

I den tredje lektion vil vi tage et grundigt kig på:

 • Bevisbyrde og samspillet mellem menneskeretten og dansk procesret
 • Forældelse af sager om krænkelse af menneskerettigheder
13 minutter

4.  Ansvarsgrundlag

I denne fjerde og sidste lektion tager vi et grundigt kig på ansvarsgrundlaget:

 • Hvilket ansvarsgrundlag skal myndigheder bedømmes på grundlag af i sager
  om menneskerettighedskrænkelser?
 • Gælder der særlige krav til den ansvarspådragende adfærd?
14 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Nikolaj Nielsen

Nikolaj Nielsen

Advokat med speciale i retssager, menneskerettigheder, sociale sager og ligebehandling

Nikolaj rådgiver om menneskerettigheder, sager om diskrimination, EU-ret, socialret samt lejeret. Han har tidligere været ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder og har i den forbindelse været involveret i en række principielle sager om diskrimination og menneskerettigheder ved både nationale og internationale domstole. Nikolaj har betydelig erfaring med retssager, der vedrører fortolkning af EU-retlige spørgsmål og de internationale menneskeretskonventioner. Han har endvidere løbende undervist og publiceret artikler og andre retsvidenskabelige bidrag inden for sine specialer.