Nikolaj Nielsen

Nikolaj rådgiver om menneskerettigheder, sager om diskrimination, EU-ret, socialret samt lejeret. Han har tidligere været ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder og har i den forbindelse været involveret i en række principielle sager om diskrimination og menneskerettigheder ved både nationale og internationale domstole. Nikolaj har betydelig erfaring med retssager, der vedrører fortolkning af EU-retlige spørgsmål og de internationale menneskeretskonventioner. Han har endvidere løbende undervist og publiceret artikler og andre retsvidenskabelige bidrag inden for sine specialer.