Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-07-07

Modtagelse af sagen og forberedelse af hovedforhandlingen

5 kursuspoint i Procesret, procedure og strafferet

 -  53 anmeldelser

Advokater er underlagt en række forpligtelser, som skal iagttages i forbindelse med modtagelse af sager og indledning af klientforhold (onboarding af klienter).

Ved modtagelse af en sag skal advokaten således både sikre sig mod interessekonflikter, meddele klienten en række pligtmæssige oplysninger om såvel advokatvirksomheden og om sagens håndtering (bl.a. opdrag- og prisoplysninger), vurdere om sagen er omfattet af hvidvaskloven og evt. gennemføre anti-hvidvask kontrolprocedurer.

Derudover har advokaten, foruden sin rådgivning om selve sagen, pligt til at rådgive klienten om en række øvrige forhold, herunder procesøkonomi, overvejelser og forlig og deltagelse i mægling, fri proces og retshjælpsforsikringsdækning. Endelig skal advokaten forholde sig kritisk i forhold til egne evner og om advokaten har tid til at give sagen en ordentlig behandling. Kurset har først og fremmest til formål at skabe overblik over advokatens pligter i forbindelse med modtagelse af sager, give en indføring i udvalgte centrale underliggende regelgrundlag for de forskellige pligter, fungere som praktisk vejledning til gennemførelse af onboarding af klienter og sager samt fungere som supplement til advokatuddannelsen og som praktisk genopfriskning for etablerede praktikere.

Derudover bliver du guidet igennem forløbet af sagens forberedelse (lektion 1) og hovedforhandlingen (lektion 2) på en struktureret måde og med fokus på det, du har mest brug for at vide. Du bliver ikke færdigudlært, men du kommer godt i gang og får forudsætningerne for at få en god oplevelse og mod på mere. Samtidig guides du til, hvor du kan finde mere viden.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Modtagelse af sagen

Introduktion, overblik over kursets formål og modtagelse af sagen, herunder advokatens overvejelser ved modtagelse af sagen, herunder overvejelser om rette opdragsgiver, indledende bemærkninger om habilitet, faglig kompetence og tidsmæssigt perspektiv samt advokatens forventninger til fuldmægtigen.

18 minutter

2.  Interessekonflikttjek og habilitet

Advokatens overvejelser om interessekonflikter, herunder forståelse af modpartsbegrebet, konflikters afsmitning på kontoret, formelle og kommercielle konflikter, konsekvenser af konflikter og sanktioner.

13 minutter

3.  Anti-hvidvask procedurer

Advokatens pligter i medfør af hvidvaskloven, herunder hvornår en sag er omfattet af hvidvaskloven, hvilke krav der stilles til advokatvirksomheder, gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, søgning i PEP- og sanktionslister m.v.

ca. en time

4.  Accessorisk pligtmæssig rådgivning

Advokatens accessoriske pligtmæssige rådgivning, dvs. den rådgivning advokaten er forpligtet til at yde klienten, men som ikke knytter sig til selve sagens materielle spørgsmål, herunder overvejelser om procesøkonomi, forligsovervejelser, fri proces, retshjælp m.v.

19 minutter

5.  Forberedelse af en retssag

I denne lektion vil underviser bl.a. komme ind på forhandlingsmaksimen, udarbejdelse af stævningen, formulering af påstand(e), sagsfremstilling, anbringender, overvejelser om vidner og beviser, svarskrift, det forberedende retsmøde samt andre generelle opmærksomheds(tids)punkter.

42 minutter

6.  Sagens hovedforhandling

I denne lektion vil underviser gennemgå sagens hovedforhandling, herunder bl.a. forelæggelse, afhøringer, procedure, replik og duplik mm. 

25 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Niels Grove Jensen

Niels  Grove Jensen

Advokat og medstifter af Pingo Documents

Niels rådgiver primært indenfor corporate & commercial, herunder særligt om kommercielle kontrakter, persondata & compliance og markedsføringsret. Han rådgiver desuden om ansættelsesret, transaktioner og offshore branchens forhold. Niels har en særlig ekspertise inden for offshore branchens forhold, hvor han tidligere har bestridt en række juridiske og kommercielle stillinger hos Maersk Drilling og Ocean Rig (nu Transocean) (offshore borerig operatører). Han har derfor stor erfaring med offshore branchens kontraktuelle og regulatoriske forhold, herunder spørgsmål i tilknytning til f.eks. drift- og ansvarsforhold vedrørende borerigge og skibe samt nybygning, værftsophold, ombygninger m.v.

Lotte Noer

Lotte Noer

Advokat (H) og Partner hos Klar Advokater

Lotte har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og voldgiftsretter. Lotte rådgiver navnlig i sager om kontraktsansvar, erhvervsansvar, ledelsesansvar, professionsansvar (advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar) samt prospektansvar og børsnoterede virksomheders ansvar for manglende overholdelse af deres oplysningsforpligtelse. Lotte har opnået sin erfaring i arbejdet med nogle af de største og mest komplekse sager inden for sit specialeområde. Lotte var i 2018 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvilket har bidraget til hendes specialisering inden for proces. Hun virker i dag som voldgiftsdommer.