Lotte Noer

Lotte har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og voldgiftsretter. Lotte rådgiver navnlig i sager om kontraktsansvar, erhvervsansvar, ledelsesansvar, professionsansvar (advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar) samt prospektansvar og børsnoterede virksomheders ansvar for manglende overholdelse af deres oplysningsforpligtelse. Lotte har opnået sin erfaring i arbejdet med nogle af de største og mest komplekse sager inden for sit specialeområde. Lotte var i 2018 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvilket har bidraget til hendes specialisering inden for proces. Hun virker i dag som voldgiftsdommer.

Kurser

Modtagelse af sagen og forberedelse af hovedforhandlingen

Advokater er underlagt en række forpligtelser, som skal iagttages i forbindelse med modtagelse af sager og indledning af klientforhold (onboarding af klienter). Ved modtagelse af en sag skal advokaten således både sikre sig mod interessekonflikter, meddele klienten en række pligtmæssige oplysninger om såvel advokatvirksomheden og om sagens håndtering (bl.a. opdrag- og prisoplysninger), vurdere om sagen er omfattet af hvidvaskloven og evt. gennemføre anti-hvidvask kontrolprocedurer. De...

Niels Grove Jensen, Lotte Noer

5 kursuspoint

Rådgiveransvar med fokus på advokater

Dette kursus om rådgiveransvar med fokus på advokater og revisorer giver en teoretisk og praktisk indføring i betingelserne for at pålægge rådgivere erstatningsansvar. De fleste eksemplerne omhandler advokater og revisorer, men principperne gælder for alle typer af rådgivere. Kurset har fire overordnende formål: Give deltagerne en grundlæggende forståelse af, hvordan sager om rådgiveransvar behandles og bedømmes. Give overblik over de centrale betingelser og bevistemaer i en sag om...

Lotte Noer

4 kursuspoint

Fremtidens ledelsesansvar

Erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer er et retsområde i stor udvikling – sagerne bliver flere og større. Man kan få det indtryk, at ledelsen i et selskab er jagt vildt, og at der er sket en opstramning i ansvarsnormen. Ingen af delene er rigtigt, men den velkendte norm anvendes nu i flere situationer, og dermed er anvendelsesområdet blevet bredere. Dette kursus behandler de seneste udviklingstendenser og ruster deltagerne til at rådgive om forebyggelse af krav om ledelsesansvar.   Ku...

Lotte Noer

4 kursuspoint