Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2018-04-02
Ajour d. 2020-10-13

Ny lov om ægtefællers forhold

3 kursuspoint i Familie- og arveret

 -  49 anmeldelser

Dette kursus har til formål at gennemgå den nye ægtefællelov, herunder hvad der har ændret sig, og hvilke regler og krav der fortsat er gældende.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Den nye ægtefællelov - Del 1

Første lektion omhandler blandt andet en oversigt over de hovedændringer, der er i de nye regler, og hvilke regler vi kender i forvejen. Linda vil også gennemgå reglerne for aftaler mellem ægtefæller og særeje, samt forhåndsaftaler om formuedeling og ægtefællesamtykke.
37 minutter

2.  Den nye ægtefællelov - Del 2

I anden lektion gennemgår Linda reglerne for tilbagegivelse af gaver til tredjemand, de nye regler om den formueart, som gæld har. Desuden rundes hvilke nye regler vedr. personlige rettigheder, som er kommet, herunder erstatning, goodwill mv. Også pensionskompensation og ægtepagt om pension vil blive gennemgået.
34 minutter

3.  Den nye ægtefællelov - Del 3

Sidste lektion omhandler samblanding af formue, reglerne for delgaver, ophøret af formuefælleskabet og spørgsmålet om hvordan vi skal værdiansætte aktiver og passiver. Desuden vil Linda gennemgå regulerings-, misbrugs- og kompensationskravene i den nye ægtefællelov.
31 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Linda Nielsen

Linda Nielsen

Professor, Det Juridiske Fakultet

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.