Linda Nielsen

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.

Kurser

Bæredygtig Due diligence

Der er behov for at have viden om de nye udfordringer, som følger af den grønne dagsorden, når man skal rådgive virksomheder. Og de nye regelsæt omfatter mange – og stadigt flere – virksomheder. Området er præget af en vildtvoksende regulering - nærmest en bæredygtighedstsunami, hvor ikke mindst EU har trukket sværdet og er draget i kamp.  På den baggrund gives et overblik over reguleringen af bæredygtighed. Det sker ud fra en struktur, hvor der ses på de forskellige reguleringers formål o...

Linda Nielsen

3 kursuspoint

Finansret

Emnet finansret er præget af mange regler, og der er ikke mange, som har mulighed for at begribe og omfavne disse uendelige bunker af regler. Derfor vil kurset fokusere på ledelsens ansvar og opgaver i forbindelse med finansretten. Emnet er centralt for både advokater, revisorer, bestyrelser og direktioner i pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsselskaber og mange flere.    Formålet er at omfavne nogle af de emner, man skal være opmærksom på, når man sidder i en bestyrelse, over...

Linda Nielsen

3 kursuspoint

Familieretshuset - Lovgivning

Kurset om handler det nye emne, Familieretshuset, som er er nyt forsøg på at indføre en hel værktøjskasse, som både omhandler familieret, sagsbehandling, afgørelser, som har barnet i centrum. Dette er et helle for barnet, som omhandler konfliktløsning, samtaler med barnet, rådgivning, børnegrupper og mange andre redskaber, som forsøger at dæmpe konflikterne i en skilsmissesag. Det bliver taget hånd om barnet, for at nå til enighed, gennem tæt samarbejde med kommunen når man håndterer kompleks...

Linda Nielsen

3 kursuspoint

Ny lov om ægtefællers forhold

Dette kursus har til formål at gennemgå den nye ægtefællelov, herunder hvad der har ændret sig, og hvilke regler og krav der fortsat er gældende.

Linda Nielsen

3 kursuspoint