Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-02-08
Ajour d. 2021-05-07

Rekonstruktion af kriseramte virksomheder

8 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  40 anmeldelser

Udbytte

Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.

 

Kursets hovedvægt lægges på at give deltagerne et kendskab til rekonstruktionsarbejde i praksis med udgangspunkt i reglerne om:

 

 • hvornår insolvens foreligger,
 • risiko for ansvar ved ledelse af insolvenstruede virksomheder,
 • hvordan drift af insolvenstruede virksomheder bør tilrettelægges
 • problemer forbundet ved overdragelse af kriseramte virksomheder
 • håndtering af interne og eksterne aktører
 • grundlaget for frivillige gældsordninger vil blive behandlet
 • de skattemæssige, regnskabsmæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller.

 

Indhold

Følgende emneområder vil blive berørt på kurset:

 • Identifikation af krisen - krisetegn og analyse
 • Opgaver for ledelse og rekonstruktøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere
 • Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen
 • Rekonstruktionsmodellerne udenretlige og indenretlige:
 • Tvangsakkord (ligelighedsprincippet, tillidsmænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger)
 • Frivillige gældsordninger – singulære/generelle
 • Virksomhedsoverdragelsesmodeller (søster- og datterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser),
 • Kapitaltilførsel og gældskonvertering)
 • Processuelle og materielle regler i konkursloven vedrørende rekonstruktionsbehandling

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Grundbegreberne

I den første lektion om rekonstruktion af kriseramte virksomheder gennemgår underviser Carsten Ceutz de fundementale grundbegreber for rekonstruktion, herunder:

 • Insolvens
 • Konkursordenen
 • Fristdag
 • Den Stigende Dividende
 • Aktører

 

 

ca. en time

2.  Analysen

I denne lektion gennemgås de analytiske værktøjer der anvendes ved rekonstruktion; altså, hvordan finder man de virksomhedsmæssige elementer der er vigtige.

35 minutter

3.  Modellerne

Denne lektion giver en udførlig indflyvning af de modeller, herunder særligt den europæiske og amerikanske model, man skal kende når man skal rekonstruere en virksomhed. 

42 minutter

4.  Indenretlig rekonstruktion

Den indenretlige rekonstruktion følger en specifik sti, som enten ender i en rekonstruktion eller en konkursbehandling. Derfor er det ekstremt vigtigt at man som rådgiver har helt styr på reglerne, for at kunne vejlede herom. 

ca. en time

5.  Plan og forslag

Som rådgiver skal man kunne aflevere en udførlig plan og foreslag for en rekonstruktion. Disse skal indeholde en række specifikke emner; disse kan du blive klogere på her. 

ca. 2 timer
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Professional (DKK 1.075,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Advokat, partner og Senior Excellence Manager hos 360 Law Firm

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.