Webinar: Tvangsfuldbyrdelse i familieretten
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-02-10

Webinar: Tvangsfuldbyrdelse i familieretten

0 kursuspoint i Webinar

 -  5 anmeldelser

Dette er vores webinar omhandlende tvangsfuldbyrdelse i familieretten, som blev afviklet den 10. februar 2022. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret, hvor der løbende bliver besvaret spørgsmål fra webinar-deltagerne.

Med et stort politisk flertal blev det i marts 2018 vedtaget, at der skulle indføres et nyt, enstrenget og sammenhængende familieretligt system med oprettelse af et Familieretshus og familieretten.

Målet i denne større lovpakke, der trådte i kraft den 1. april 2019, var bl.a.: ”et helt nyt fokus på barnet i brudsituationen”. Sager om tvangsfuldbyrdelse af samværsret eller bopæl blev taget ud af fogedretten og skulle fremadrettet behandles i familieretten, i et tæt samspil med Familieretshuset.

Materielt undergik reglerne om tvangsfuldbyrdelse en række mindre, men betydningsfulde ændringer. På webinaret vil de væsentligste ændringer blive behandlet, ligesom de nye reglers fortolkning i retspraksis vil blive gennemgået. Mere konkret vil følgende emner blive drøftet:

  • Fra ”barnets sjælelige eller legemlige sundhed” til ”barnets bedste”.
  • Henvisning til Familieretshuset.
  • Sambehandling med andre familieretlige sager.
  • Familierettens vejledningsforpligtelse og den begrænsede adgang til fri proces.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Daniel Cesar

Daniel Cesar

Juridisk konsulent hos 3F

Daniel er tidligere dommerfuldmægtig ved retten i Hillerød og tidligere ansat hos Horten Advokater. Daniel er advokat og arbejder som juridisk konsulent i 3F. Han har tidligere beskæftiget sig rigtigt meget med sager om tvangsfuldbyrdelse, da han var ansat hos domstolene.