Daniel Cesar

Daniel er tidligere dommerfuldmægtig ved retten i Hillerød og tidligere ansat hos Horten Advokater. Daniel er pt. advokatfuldmægtig arbejder som juridisk konsulent i 3F. Han har tidligere beskæftiget sig rigtigt meget med sager om tvangsfuldbyrdelse, da han var ansat hos domstolene.