Erik Brandt

Erik Brandt er civilingeniør og seniorforsker på SBi. Han har virket som voldgiftsdommer og skønsmand i talrige sager gennem de seneste 35+ år. Han har undervist på kurser i syn og skøn for teknikere hos Byggecentrum (nu Molio), Dansk Byggeris Ankenævn og Håndværkets Ankenævn. Han har desuden deltaget i kurser om syn og skøn for advokatfuldmægtige og advokater. Erik er beskikket som teknisk sagkyndig ved behandling af sager i Østre Landsret. Erik Brandt har desuden deltaget i mange efteruddannelseskurser om tekniske emner og er forfatter til en række anvisninger fra SBi og andre om tekniske emner, fx fugt i bygninger, vådrum, vandinstallationer, småhuse, anvisning om bygningsreglementet, lægning af trægulve, undertage og Gulvfakta.