Henrik Mansfeldt Witt

Henrik Mansfeldt Witt er specialist i alle forhold vedrørende IT, herunder anskaffelse, salg, brug og udvikling af alle former for it, herunder i industrien. Henrik er certificeret IT advokat og underviser i Cloud Computing på Teknologisk Institut. Henrik har i mange år rådgivet om etablering, beskyttelse og håndhævelse af rettigheder, herunder særligt ophavsret til software og beskyttelse af forretningshemmeligheder. Endvidere rådgiver Henrik om alle forhold vedrørende brug af data, herunder GDPR, som Henrik har rådgivet om siden 2000. Henriks tilgang til GDPR er risikobaseret med fokus på brugbare løsninger, der hviler på et solidt juridisk fundament. Henrik underviser som ekstern lektor i GDPR for ikke jurister på IT Universitet. Herudover udbyder han via Danske Advokater et kursus i ”GDPR i den digitale verden for jurister”. Henrik har også stor erfaring med at rådgive om internationale kontraktforhold, herunder salgs- og købsaftaler samt distributions- og agentaftaler. Henrik har også stor erfaring i at rådgive udenlandske kunder om danske forhold. Henrik underviser i kommercielle kontrakter for ikke jurister på Teknologisk Institut, hvor han særligt har fokus på de længerevarende kontraktforhold.