Jens H. Bangsaard

Jens H. Bangsgaard arbejder med behandling af dødsboer og er autoriseret som bobestyrer af dødsboer ved Skifteretten i Herning. Han rådgiver i sammenhæng hermed om skatte- og afgiftsmæssige forhold i forbindelse med dødsfald og gaveoverdragelser. Han arbejder også med rådgivning inden for det familieformueretlige område, dvs. om oprettelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagter samt anden rådgivning om privates formueretlige forhold, herunder gaveoverdragelser. Jens H. Bangsgaard arbejder desuden med insolvensret, først og fremmest behandling af konkursboer og tvangsopløsning af selskaber, og er fast kurator ved Skifteretten i Herning. Derudover rådgiver han om fondes retsforhold og er medlem af bestyrelsen for et antal fonde.

Kurser

Særeje – varianter og virkning, og hvordan det kan bruges skattemæssigt?

På kurset gennemgås de forskellige særejeformer og modeller. Hvordan virker de? Hvad er fordele og ulemper? Vi omtaler også reglerne om misbrugs-, regulerings- og kompensationskrav i relation til særeje Endelig kommer vi ind på, hvordan etablering af særeje i kombination med reglerne om beskatning af dødsboer kan anvendes til at opnå en mere fordelagtig skattemæssig position ved dødsfald. Kurset henvender sig til rådgivere, der har brug for viden inden for området i mødet med deres k...

Jens H. Bangsaard, Malene Britt ...

3 kursuspoint

Successionsrækkefølger – hvad er det og hvad betyder det?

På dette kursus gennemgås reglerne om successionsrækkefølger. Vi kommer ind på, hvordan de etableres ved arv og gave, og de mange overvejelser udformningen kan og bør give anledning til. Derudover kommer vi ind på retsvirkningerne i forbindelse med skilsmisse og død, herunder spørgsmålene om betydningen for bo- og gaveafgift og for beskatningen af aktiverne i successionsrækkefølgen. Kurset henvender sig til rådgivere, der har brug for viden inden for området i mødet med deres kunder.

Jens H. Bangsaard, Malene Britt ...

3 kursuspoint

Arv og død – skat og skifte – overblik og optimering

På dette kursus anlægges en bred vinkel på området, og en vifte af emner gennemgås, nogle for overblikkets skyld, andre mere dybtgående. Der gennemgås både emner, der knytter sig til arveplanlægningen, og emner, der knytter sig til dødsboers behandling, ikke mindst ud fra skattemæssige vinkler.   Formålet er at give deltagerne indblik i en række temaer, der med god grund kan ofres mere opmærksomhed fra rådgiverside.   Vi kommer bl.a. ind på Oversigt over arvereglerne Te...

Jens H. Bangsaard, Malene Britt ...

6 kursuspoint