Jens Jordahn

Jens Jordahn har været inde i næsten alle entrepriserettens krinkelkroge. Bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører er blevet rådgivet om alle de typer af problemer, der uundgåeligt dukker op, såvel i mindre, enklere byggerier som i større, mere komplekse byggerier. Jens Jordahn beskæftiger sig med udbud (EU og danske), kontraktindgåelse, problemer under byggeriets gennemførelse (bl.a. mangler, forsinkelse, ekstraarbejder, standsning og afleveringsforretning) samt løsning af de konflikter, der opstår under og efter byggeriets afslutning (bl.a. stadeopgørelse, træk på garantier, syn og skøn både ved de ordinære domstole, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved danske og internationale voldgiftsinstitutter).