Jeppe Høyer Jørgensen

Jeppe Høyer Jørgensen er en af de førende specialister inden for arbejds- og ansættelsesret med en lang erfaring i at rådgive multinationale og nationale virksomheder og koncerner om alle erhvervsrelaterede problemstillinger inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder om større omstruktureringer og transaktioner. Jeppe har som et af sine primære specialer ansattes konkurrencehandlinger samt den retlige regulering af konkurrence- og kundeklausuler. Jeppe har bl.a. udgivet et ledende værk på området og er en flittigt anvendt underviser.

Kurser