Knud-Erik Kofoed

Knud-Erik Kofoed er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. I 2002 erhvervede han en Master of Business Administration fra University of Cambridge, som har givet indblik og interesse i ledelsesmæssige og økonomiske forhold. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos NT advokater, hvor han blev partner i 2008.

Kurser

Den nye lejelov

På kurset den nye lejelov gennemgår advokat Knud-Erik Kofoed baggrunden for den nye lejelov, lovens opbygning og hovedpunkterne i lejeloven.   Kursets formål er dels en generel gennemgang af lejeloven, som giver deltagerne en indføring i de ofte ganske komplicerede regler for boliglejemål, dels en gennemgang af de relativt få punkter, hvor der med den nye lejelov (i visse tilfælde måske) er sket ændringer i den gældende retstilstand.   Efter gennemgang af kurset vil deltagerne hav...

Knud-Erik Kofoed

4 kursuspoint

Webinar: Den nye lejelov

Dette er vores webinar omhandlende den nye lejelov, som blev afviklet den 26. april 2022. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret, hvor der løbende bliver besvaret spørgsmål fra webinar-deltagerne. Den 1. juli træder den nye lejelov i kraft, der forener lejeloven og boligreguleringsloven. Målet med den nye lovgivning er at skabe mere gennemsigtighed i relationen mellem lejer og udlejer. En del ændringer beror alene på sproglige præciseringer, men loven ...

Knud-Erik Kofoed

0 kursuspoint

Markedsleje i erhvervslejemål

På kurset Markedsleje i erhvervslejemål giver advokat Knud-Erik Kofoed dig en grundig gennemgang af reglerne om markedslejefastsættelse, retspraksis og ikke mindst praktikken i forbindelse med markedslejereguleringer.   Hovedpunkterne i kurset er begrebet markedsleje og væsentlighedskravet, indhentning og betydning af sammenligningslejemål samt syn og skøn, ret til markedslejeregulering, proces og formkrav ved markedslejeregulering, tvist om markedsleje og andre former for lejeregulerin...

Knud-Erik Kofoed

4 kursuspoint

Fast ejendom - Lejerettens hovedpunkter

Et kursus i lejerettens hovedpunkter er relevant for alle, der arbejder med lejeret – og for alle som gerne vil arbejde med lejeret.   Advokat Knud-Erik Kofoed gennemgår på kurset de problemstillinger, som oftest er relevante i forbindelse med erhvervslejemål og beboelseslejemål.   For erhvervslejemålenes vedkommende behandler kurset bl.a. problemstillinger vedrørende indgåelse af erhvervslejekontrakten, fremleje, afståelse, fraflytning og markedslejesager.   For beboelsesle...

Knud-Erik Kofoed

5 kursuspoint