Kristian Strandberg Dreyer

Kristians specialer er fast ejendom og byggeri, rets- og voldgiftssager samt ejendomsmæglerjura. Kristian er desuden specialist i andels- og ejerboliger samt projektsalg og procedure (retssager).

Kurser

Køb og salg af andelsboliger

Modsat andre handler er salg og prissættelse af andelsboliger reguleret. Maksimalpris er definitionen af den højeste pris som en sælger må tage for sin andelsbolig. Den beregnes som værdien af andelen i foreningens formue sammenlagt med værdien af gennemførte forbedringer og eventuelt fast installeret inventar. Boligen må ikke sælges til overpris, og hvis det sker, er der tale om en ulovlig handling med penge under bordet, der kan medføre eksklusion, bødestraf og i værste fald fængsel. And...

Kristian Strandberg Dreyer

3 kursuspoint

Grundlæggende obligationsret

På dette kursus kigges der ind i obligationsrettens ABC og obligationsretlige grundsætninger. Kurset henvender sig særligt til begyndere, da der i et mere grundlæggende omfang gives et overordnet overblik og billede af obligationsretten - og på den måde give en forståelse af de grundlæggende principper og regler inden for området. 

Kristian Strandberg Dreyer

6 kursuspoint

Den nye ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt

Den 9. juni 2020 blev der af Folketinget vedtaget ny ejerlejlighedslov. Loven moderniserer ejerlejlighedsloven, der daterer sig helt tilbage til 1966, og forventes nu vedtaget i betydelig anderledes udgave og med en række nyskabelser i loven herunder blandt andet bestemmelser om bod og eksklusion samt overtagelse af udlejerforpligtelser. Endvidere indføres regler om husordensbestemmelser og en generalklausul, ligesom der indføres regler om digital kommunikation og bestemmelser om forholdet me...

Kristian Strandberg Dreyer

3 kursuspoint

Ejendomshandel for advokater

Kurset bliver taget ned af Advokurser juni 2024. Dette kursus vedrører berigtigelse af private ejendomshandler. I kurset får du et indblik i en hel almindelig privat bolighandel set ud fra boligadvokatens synspunkt, og du vil ved kursets afslutning have overblik over de væsentligste faldgruber. Indledningsvis vil du blive præsenteret for: Den retlige ramme Købsaftalens vigtigste punkter Standardvilkår Faldgruber Mangler ved fast ejendom.

Kristian Strandberg Dreyer

4 kursuspoint