Lasse Minet Pedersen

Lasse Minet Pedersen beskæftiger sig primært med skatte- og selskabsret. Han arbejder med generel rådgivning om skattelovgivningen, herunder skattesager, klagesager ved Skatteankestyrelsen, Skatteankenævn og Landsskatteretten. Herudover arbejder Lasse Minet Pedersen med rådgivning om omstruktureringer og generationsskifte af koncerner og personligt ejede virksomheder samt generelle selskabsretlige forhold.