Lill-Jana Vandmose Larsen

Lill-Jana er juridisk GDPR-specialist, hvor hun både underviser i GDPR og arbejder med fx DPO, E-learning, sikkerhedsbrud, samtykke og brug af billeder. Med Lill-Janas erfaring og specialisering er hendes viden bred inden for bl.a. lovgivningen, persondata- og offentlighedsret, reklamelovgivningen, socialret, digitalisering, kommunikation m.m.

Kurser

Datatilsynets praksis 18/22

GDPR er en usædvanlig svær lovgivning at sætte sig ind i. Ikke mindst fordi den primært består af lovformuleringer udformet på Europæisk plan og beskrevet i en EU-forordning. Jeg vil vove den påstand, at GDPR først er blevet ”levende” i takt med, at Datatilsynet gennem sin praksis har åbenbaret for os, hvad der menes med de forskellige termer og de mange skønsmæssige beskrivelser i lovteksten.  Kurset her giver dig et indblik i de mest interessante afgørelser fra Datatilsynets side. Vi har...

Lill-Jana Vandmose Larsen

4 kursuspoint

GDPR i praksis/portal - Hvordan arbejder man med databeskyttelse?

Der er mange ting, man skal have styr på for at kunne leve op til databeskyttelsesreglerne. Og herudover, så skal det også ajourføres med jævne mellemrum. Kurset her giver dig en helt konkret plan for, hvordan du skal gribe arbejdet an, hvor du skal begynde, og hvordan du når i mål. Samtidig så giver kurset dig et par gode råd til, hvordan du kan effektivisere arbejdet, bl.a. andet gennem de fordele en GDPR-portal kan give dig.  Så har I endnu ikke fået taget hul på jeres GDPR eller blo...

Lill-Jana Vandmose Larsen

3 kursuspoint

Risikovurderinger - GDPR's grundsten

Risikovurdering er et bredt begreb indenfor databeskyttelse og it. Det står beskrevet rigtigt mange steder i EU’s databeskyttelsesforordning som et egentligt lovkrav, men det er samtidig også vores absolut bedste værktøj til at beskytte virksomheden mod både hackere, menneskelige fejl og endda mod sanktioner fra Datatilsynets side. Kurset her giver dig helt konkret hjælp til, hvordan du kommer i gang med dine risikovurderinger, hvad de skal indeholde, hvordan du kan strukturere dem og ikke mi...

Lill-Jana Vandmose Larsen

0 kursuspoint

GDPR for ledere

Det er virksomhedens ansvar at leve op til databeskyttelsesreglerne, og dermed i sidste ende dig, som leder, der skal facilitere og skabe rammerne for dette. Ingen databeskyttelse vil kunne føres effektiv ud i livet og give værdi for jer, hvis ikke ledelsen har et grundlæggende kendskab til området. Men forpligtelserne er mange og GDPR er et stort område at forholde sig til. Dette kursus vil på kortest muligt tid sætte dig ind i alle de overordnede emner, som du – som leder – vil have bru...

Lill-Jana Vandmose Larsen

4 kursuspoint

Grundlæggende GDPR, baggrund og definition

Databeskyttelse er et stort område at forholde sig til. Der er mange ting, man skal have styr på og enormt mange nye begreber – ikke mindst, fordi lovgivningen primært baserer sig på en relativ ny forordning fra EU, så der er ikke meget genkendeligt i terminologien ift. dansk lov eller tradition. Ikke mindst er det nogle regler, som alle virksomheder og offentlige myndigheder er underlagt, og det handler om at passe på hinanden og vores alle sammens oplysninger. Ikke blot er området underlagt...

Lill-Jana Vandmose Larsen

3 kursuspoint