Maibritt Isberg Andersen

Maibritt Isberg Andersen er ejer og stifter af ZTRONG. Her er der fokus på protreptik - en dialogorienteret og praksisnær filosofisk samtale- og ledelsesform. ZTRONG hjælper bl.a. ledere med at bryde fastlåste mønstre, og udvikle deres ledelsesmæssige kompetencer. Maibritt er desuden certificeret protreptiker ved dr. phil. Ole Fogh Kirkeby, CBS, samt har en baggrund som sygeplejerske og er forfatter til 6 udgivelser, hvori 'At filosofere -En tilskyndelse’ blot er en af dem.