Malene Britt Hansen

Malene Britt Hansen er Director med speciale inden for skatteretten, selskabsretten og privatretten - herunder samspillet mellem disse juridiske områder. Hendes primære arbejdsområder er rådgivning om (og gennemførelse af) generationsskifter og omstruktureringer, herunder virksomhedsomdannelser, spaltninger, fusioner mv. Malene yder ligeledes rådgivning om person- og selskabsbeskatning, selskabsretlige forhold, dødsbobeskatning, international skatteret, herunder DAC6 og privatretlige forhold som arve- og familieformueretlige forhold. Desuden bistår Malene i skattesager, herunder ved Landsskatteretten og domstolene. Malene afholder ligeledes undervisningsaktiviteter inden for sine kerneområder over for andre rådgivere.

Kurser

Særeje – varianter og virkning, og hvordan det kan bruges skattemæssigt?

På kurset gennemgås de forskellige særejeformer og modeller. Hvordan virker de? Hvad er fordele og ulemper? Vi omtaler også reglerne om misbrugs-, regulerings- og kompensationskrav i relation til særeje Endelig kommer vi ind på, hvordan etablering af særeje i kombination med reglerne om beskatning af dødsboer kan anvendes til at opnå en mere fordelagtig skattemæssig position ved dødsfald. Kurset henvender sig til rådgivere, der har brug for viden inden for området i mødet med deres k...

Jens H. Bangsaard, Malene Britt ...

3 kursuspoint

Successionsrækkefølger – hvad er det og hvad betyder det?

På dette kursus gennemgås reglerne om successionsrækkefølger. Vi kommer ind på, hvordan de etableres ved arv og gave, og de mange overvejelser udformningen kan og bør give anledning til. Derudover kommer vi ind på retsvirkningerne i forbindelse med skilsmisse og død, herunder spørgsmålene om betydningen for bo- og gaveafgift og for beskatningen af aktiverne i successionsrækkefølgen. Kurset henvender sig til rådgivere, der har brug for viden inden for området i mødet med deres kunder.

Jens H. Bangsaard, Malene Britt ...

3 kursuspoint

Arv og død – skat og skifte – overblik og optimering

På dette kursus anlægges en bred vinkel på området, og en vifte af emner gennemgås, nogle for overblikkets skyld, andre mere dybtgående. Der gennemgås både emner, der knytter sig til arveplanlægningen, og emner, der knytter sig til dødsboers behandling, ikke mindst ud fra skattemæssige vinkler.   Formålet er at give deltagerne indblik i en række temaer, der med god grund kan ofres mere opmærksomhed fra rådgiverside.   Vi kommer bl.a. ind på Oversigt over arvereglerne Te...

Jens H. Bangsaard, Malene Britt ...

6 kursuspoint