Mette Houborg Pedersen

Mette Houborg Pedersen specialiserer sig indenfor skatteret og selskabsret - og samspillet mellem disse fagområder. Hun beskæftiger sig blandt andet med omstruktureringer, generationsskifter, skattesager, overdragelser af virksomheder og aktiver samt værdiansættelse heraf. Mette Houborg Pedersen har desuden undervisningsaktiviteter indenfor det skatteretlige område.