N. E. Nielsen

N.E. Nielsen er en af Danmarks mest kendte og erfarne advokater inden for alle former for corporate transaktioner, børsnoteringer og restruktureringer. Samtidig har han en lang og indgående erfaring med finansielle virksomheder og deres regulering. Gennem et omfattende bestyrelsesarbejde har N.E. Nielsen tillige en detaljeret viden om udviklingen i corporate governance og ledelsesforhold på højeste niveau inden for mange brancher, virksomhedstyper og -størrelser. N.E. Nielsen har været involveret i store successer, men også i store problemstillinger i kriseramte brancher.Gennem sit arbejde har han påvirket retsudviklingen i Danmark inden for sel- skabsret, obligationsret og børsret.N.E. Nielsen er forfatter og foredragsholder om emner som takeovers, køb og salg af virksomheder, børsnoteringer, ledelsesansvar og god governance.

Kurser