Peter Blume

Peter Blume er medlem af Datarådet, Ekspertreferencegruppen vedrørende persondataforordningen under Justitsministeriet. Han er bla. forfatter til bl.a. : Den nye persondataret (DJØF Forlag 2016) [gennemgang af forordningen], og Persondataretlige grundfigurer (DJØF Forlag 2017) [grundspørgsmål i forordningen]

Kurser