Helle Hald

Helle Hald leder SIRIUS Advokaters afdeling for erstatning- og forsikringsret. Hendes rådgivning spænder fra konkrete forholdsregler, når skaden er sket til løbende vejledning. Helle har stor erfaring med at føre sager for domstolene og hjælper endvidere ofre for vold og seksuelle overgreb i sit arbejde som bistandsadvokat.