Henning Mortensen

Henning er uddannet M. Sc. Pol. fra Århus Universitet. Henning har igennem en årrække været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat, som medlem af både Rådet for Digital Sikkerhed og Datatilsynet. Han står bag en lang række vejledninger om forskellige former for informationssikkerhed rettet mod danske virksomheder, ligesom han er en hyppigt anvendt foredragsholder inden for området.

Kurser

En praktisk guide til databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelse – sådan gør du i praksis Hvis man ikke har de store forudsætninger, er det virkelig svært at arbejde med databeskyttelse i praksis. Det er en disciplin, som fordrer stor viden om lovgivning og praksis men også viden om trusler, risikovurdering, informationssikkerhed, design af systemer og ledelse og styring af processer. Det er med andre ord en meget tværfaglig disciplin. Elefanten skal spises i små bidder. I dette kursus går vi derfor praktisk til værks og demonstrerer,...

Henning Mortensen

3 kursuspoint

Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen er en ganske omfattende regulering, som hverken er letlæst eller let forståelig og som fordrer en masse anden viden: Hvordan sikrer man sig f.eks. at alle ens personoplysninger faktisk indgår i en behandlingsaktivitet, som kan kortlægges? Hvornår har man implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger? Og hvornår får man oplyst de registrerede om deres rettigheder på en fornuftig og praktisk måde?  I dette kursus får du en introduk...

Henning Mortensen

5 kursuspoint

Cybersikkerhed for advokater

Formålet med kurset er at kigge overordnet på hvilke trusselsaktører der står overfor os, hvilke trusler er der mod os og hvordan systematiserer man disse trusler? Disse trusler kan man samle til en risikovurdering, som kan være behjælpelig til at afkode når man møder en trusel eller anden tvivlsom aktør. Det er især en risikovurdering set ud fra en GDPR-kontekst. Kurset har en lang række hovedemner som bl.a. omhandler: Hvad er risici for en størrelse? Hvilke trusler findes der? ...

Henning Mortensen

4 kursuspoint