Henrik Hauge

Henrik Hauge Andersen er uddannet Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1992. Han har siden midten af 1990'erne primært rådgivet inden for entrepriseret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Henrik har stor proceserfaring fra sager for staten og ved gennemførelsen af adskillige større rets- og voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, i almenboligsektoren samt i relation til større domicilbyggerier og renoveringssager. Henrik har igennem de seneste 10 år ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne. Henrik har endvidere ført den hidtil eneste offentliggjorte voldgiftssag vedrørende rådgiveransvar i forbindelse med udbudsfejl. Henrik underviser også i entrepriseret og udbudsret.