Jakob S. Arrevad

Jakob S. Arrevad (H) rådgiver i alle typer af straffesager. Han er specialiseret i sager om økonomisk kriminalitet og har betydelig erfaring som forsvarer i en lang række større sager. Jakob S. Arrevad har gennem mere end 45 år ført sager ved domstolene, herunder ved Højesteret og voldgiftsretter. ’Best Lawyer’ har omtalt Jakob S. Arrevad som ’best lawyer of defence’. Gennem mere end 20 år har Jakob S. Arrevad været engageret i kollegialt arbejde med “God advokatskik” og han har – senest sammen med Katrine W. Gottlieb – udgivet ”God Advokatskik – domssamling”, der nu foreligger i 4. udgave.