Katrine W. Gottlieb

Katrine W. Gottlieb (L) rådgiver i alle typer af straffesager. Hun er uddannet fra større erhvervsretlige advokatkontorer og har herfra erfaring med at vurdere sager om påstået økonomiske kriminalitet og særlovsovertrædelser. Hun er medlem af Advokatsamfundets strafferetsudvalg og har gennem flere år undervist i strafferet og straffeproces på Københavns Universitet.